آکوروس گرامینوس وار پوسیلوس

Acorus gramineus var pusillusخانواده: Acoraceae

قاره : آسیا


رشد : خیلی کند


ارتفاع : 5 - 10سانت

پهنا : 5 سانت

تحمل سختی : سبک سنگین


تحمل پی اچ : 6 8

دما : 15 24

نیازهای نوری : زیاد - خیلی زیاد

نگهداری : مشکل

یک گیاه گلخانه ای است که شما می توانید برای تزیین پوشش گیاهی در آکواریوم ها و حوضچه های ماهیان طلایی از آن استفاده کنید . اما فقط چند ماه کوتاه می تواند در آکواریوم دوام داشته باشد . اگر به این گیاه اجازه دهید که از گونه های غالب و عمده آکواریوم شود در یک شرایط طبیعی تعادل یک آکواریوم خوب را بهم میزند . برگهایش معمولا سبز و کم و بیش بادبزنی است و برای تزیین پایه سنگ های داخل آکواریوم بسیار مناسب است .منبع : کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا