سلام خواهر های گلم، ممنون که دیدید. اره حسابی کارن مرد شده دیگه واسش یه دختر خوشگل سراغ داشتید خوشحال میشیم. مهرانه خانم حرف نمیزنه، قصه میگه.
کلی سوت میزنه،اواز میخونه،میگه کارن بیا،بوس میده،بوس میکنه.حسابی داستان داریم با ایشون،ولی حرف صلاح بدونه انجام میده و به حرف ما نیست.