آقا کیلان خیلی وقته دیگه از سگاتون عکس نمی ذارید؟
منتظر دیدن این خوشگلا هستیم

یه نژاد سگ به اسم great dane دیدم
از این نژاد دارید
اسم فارسیش چی می شه؟