کبوتر کاکل دار معروف به کبوتر استرالیایی
پرنده نر و ماده از نظر رنگ و ترکیب به یک شکل هستد
تاج خاکستری تخت و بلند
صورت و گردن به رنگ خاکستری روشن و رنگ پریده است
بالهای خاکستری و قهوه ای که با نوارهای سیاه و در پایین تر با رنگ سفید از هم جدا شده اند
دم پرنده خاکستری تیره با نوم های سفید
و چشم حلقه ای نارنجی
از بیشتر دانه ها تغذیه میکند پرورش و تکثیر این گونه کار مشکلی است
قیمت این پرنده در حال حاضر در اروپا و آمریکا بین 250 تا 300 دلار است.