به گزارش ICTPRESS ، چاقی در میان بسیاری از جانوران، مانند کرم هایی که غذای خود را از باکتری ها تامین می کنند به عنوان یک پدیده همه گیر شناخته نمی شود، اما به نظر می آید با وجود مبارزه قدیمی انسان با چاقی و اشتهای پایان ناپذیری که در انسان نهفته است، تحقیق بر روی این موجودات می تواند منجر به یافتن راهکارهایی سودمند برای کم کردن وزن شود.
کاوه اشرفی محقق ایرانی دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو، با مطالعه بر روی نوعی کرم به نام C.elegan که زیستگاهش در میان خاک است، نشان داد که این جانداران می توانند برای از بین بردن اضافه وزن به انسان ها کمک کند.
بدن این کرم کمتر از هزار سلول دارد، اما بر خلاف ساده بودن ساختار بدن این جاندار، اشرفی در بدن C.elegan بیش از 300 ژن کشف کرده است که بر روی رفتارهای تغذیه ای جاندار، متابولیسم و ذخیره چربی تاثیرگذارند. نکته جالب توجه اینجا است که بیشتر ژن های کشف شده توسط اشرفی در بدن انسان نمونه هایی مشابه دارند.
اشرفی برای شناسایی عملکرد این ژن ها از رنگدانه های فلورسنت سرخ رنگ استفاده کرد تا بتواند میزان انباشتگی قطرات چربی را محاسبه کند.
این محقق طی اجرای آزمایش حذف ژن ها، مسیرهای بیوشیمیایی و پروتئین هایی که روی تغذیه و ذخیره چربی این جانداران تاثیرگذار بودند را ردیابی کرد. به علاوه وی در آزمایش های خود مواد شیمیایی شناخته شده و حتی نمونه های دارویی را که بر روی رفتارهای غذایی این جاندار و عملکرد ژنها تاثیرگذارند را مورد آزمایش قرار می دهد.
بر اساس گزارش وب سایت دانشگاه کالیفرنیا سن دیه گو، طی این مطالعات وی تا کنون موفق به ردیابی هدف دارویی جدید و همچنین نقطه آغازی برای ساخت نسلی جدید از داروها شده که در آینده می توانند به عنوان داروهای ضدچاقی مورد استفاده قرار گیرند.


منبع:ICTpress.ir شبکه خبری فناوری | فناوری اطلاعات | ارتباطات | پایگاه اطلاع رسانی تخصصی آی سی تی پرس | فناوری نوین | شبکه خبری فناوری |