کریپتوکورین آندولاتا Cryptocoryne undulata

خانواده : Araceae

قاره : آسیا

منطقه : جنوب شرقی آسیا - سریلانکا

رشد : معمولی

ارتفاع : 10 - 15سانت

پهنا : 10 15 سانت

تحمل سختی : خیلی سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 8

دما : 20 28

نیازهای نوری : کم - خیلی زیاد

نگهداری : آسان


یکی از مشخصه های اصلی این گونه دارا بودن نقاط اتصال کوچک ما بین هر یک از برگهاست . این مسئله بسیار مهم است که اینگونه از کریپتوکورین را نباید در یک جا به صورت کپه ای و توده ای بکارید بلکه این گیاه را به بخشهای کوچکتری جدا نموده و ترجیحا به فاصله چند سانتیمتری جدا از هم کاشته شوند
.منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا