سلام
کتاب زیر در مورد ماهیان آب شیرین هیتش که به زبان اصلیه و 86 صفحه اس امیدوارم مفید باشه
Download File : Tropical_Fish-A_Beginners_Guide.pdf
پاینده و شاد باشید
مهدی