برنامه کوددهی روزانه در طول یک هفته برای آکواریوم های گیاهی

دوستان جدول ذیل یک برنامه هفتگی پیشنهادی از برند سیچم برای استفاده از کودها و محصولات این شرکت در طی هفت روز هفته می باشد لازم به ذکر است این جدول و دوزهای مصرفی بعنوان یک پیشنهاد و یک نظر مطرح شده و دوستانی که این محصولات در تانکشون استفاده میکنند حتما نباید این دوز مصرفی رو در تانک هاشون استفاده نمایند. دوز مصرفی کودهای آکواریومی میتواند به عوامل و پارامترهای متعددی نظیر میزان نوردهی، کیفیت آب، نوع بستر استفاده شده در تانک، و نوع گیاهان بستگی دارد و بسته به شرایط تانک شما میتواند منحصربفرد باشد با این حال این جدول یک حالت کلی از کوددهی روزانه در طول یک هفته را ارائه نموده و می تواند یک ایده کلی از کوددهی روزانه بخصوص برای دوستانی که از محصولات نیتروژن و فسفر و پتاسیم و محصولات کمیاب بشکل جداگانه استفاده می کنند، ارائه دهد.


دوستانی که از محصولات برایت ول استفاده می کنند هم می توانند از این جدول ایده بگیرند و کوددهی روزانه در طول یک هفته را برنامه ریزی نمایند فقط کافیست محصولات برایت ول را با محصولات سیچم از نظر نام و دوز مصرفی مطابقت نمایند. محصول برایت ول فلورین مولتی(FlorinMulti) را با کود کامل سیچم یا همان فلوریش، محصول برایت ول فلورین پتاسیم (Florin-K) را با فلوریش پتاسیم، محصول برایت ول فلورین آهن (Florin-Fe) را با فلوریش آهن، محصول برایت ول فلورین نیتروژن (FlorinGro) را با فلوریش نیتروژن، محصول برایت ول فلورین اکسیس (FlorinAxis) را با فلوریش اکسل جایگزین کنند، جدا از دوز مصرفی؛ تفاوت این محصولات با هم از نظر درصد ترکیب بسیار ناچیز است برای نمونه در محصول نیتروژن سیچم و برایت ول، ترکیب درصد نیتروژن در هردو یکسان و حدود 1.5 درصد می باشد و یا در محصول پتاسیم، درصد پتاسیم محلول در برند سیچم 5.8 درصد و در برند برایت ول 6 درصد می باشد.


برای آشنایی بیشتر با کودهای ذکر شده در جدول به لینک ذیل مراجعه کنید، دوستان مطالب ارزنده ای را در مورد کوددهای ذکر شده، ارائه داده اند.
http://www.parsipet.ir/thread16327.html

دوستان اگر سئوالی در مورد کوددهی روزانه داشته باشند می توانند در بخش اصول استفاده کودهای مایع در اکواریوم گیاهی مطرح کنند.
http://www.parsipet.ir/thread16055.html

فایل اصلی از سایت سیچم به همراه ترجمه و متن کامل همین تاپیک در پیوست برای دانلود قرار می گیرد.

برنامه کوددهی روزانه در طول یک هفته برای آکواریوم های گیاهی.pdf
PlantDoseChart.pdf

گردآوری و ترجمه توسط : K.Moradifar (لطفا در صورت کپی برداری و استفاده از این مطالب در سایتهای دیگر، نام مترجم و شخص گردآوری کننده نیز آورده شود.)

منبع:
Seachem Planted
http://www.seachem.com/support/PlantDoseChart.pdf
موفق باشید دوستان