دهان گربهگربه*ها از دندان*های بسیار خوبی برای شکافتن گوشت*ها برخوردارند. دندان آسیاب اول و دندان اسیاب کوچک در این حیوان با هم جفتی را تشکیل می*دهند که برای شکافتن گوشت همچون قیچی عمل می*کند. البته گرگ*ها نیز دارای چنین مکانیسمی هستند و در بسیاری از گربه سانان این مکانیسم از این پیشرفته*تر است. زبان گربه دارای برآمدگی*های ریزی است که از آنها برای نگه داشتن و شکافتن گوشت یا لاشه استفاده می*کند. بر روی این برآمدگی*ها یا تیغ*های کوچک نوعی ماده خاص وجود دارد که به گربه در هنگام تمیز کردن آنها کمک می*کند. این برآمدگی*ها مانند قلاب*های ریزی هستند که به سمت عقب خوابیده*اند و به این صورت اجازه نمی*دهند گوشت از دهان گربه خارج شود.
گربه به وسیله دهان و زبان خود قادر به تولید انواع مختلفی از صداها هستند که شامل: میو کردن (مرنو کردن)، خرخر کردن، خرناس کشیدن، جیرجیر کردن، نالیدن و… می*شود.
منبع : ویکی پدیا