خب این مرحله آخرین مرحله در دوره تولید مثل فنچ است....
این مرحله مانند تمامی مراحل قبل شما نقش بسیار موثری دارید.....
زمانی که جوجه فنچ ها از تخم در آمدند بسیار کوچک هستند
و نیازمند تغذیه از والدین خود هستند
شما باید غذای کافی فنچ ها و جوجه هایشان را فراهم کنید
که همان ارزن است البته در این مرحله برای
رشد بهتر جوجه و تقویت والدین توصیه می شود
حتما از تخم مرغ آب پز استفاده کنید
می توانید هر رور تخم مرغ آپ پز در کف قفس بگذارید
فنچ ها اول خودشان می خورند بعد به سراغ
جوجه هایشان می روند و با خارج کردن غذا از چینه دان ومعده شان
دوباره به دهن میاورند و به
حلق جوجه هایشان می ریزند هر گز سعی نکنید خودتان
به جوجه ها غذا بدهید که کاری است بیهوده
و موجب می شود که فنچ فرآیند جوجه کشی را رها کنند.....
نکات مهم در دوران جوجه داری هم شباهت زیادی به
دوران تخم گذاری دارد که عبارت است از :

1.هرگز قفس پرنده رو تکان ندهید حتی برای برای چند ثانیه
2.هرگز به کودکان اجازه بازی با قفس پرنده را ندهید
3.از تغذیه پرنده غافل نشوید ارزن + آب تازه + تخم مرغ آپ پز
4.هر گز برای شنای پرنده کاسه آب قرار ندهید
5.اگر جوجه ی تازه متولد شده بدون پر را زنده کف قفس دیدید
با احتیاط کامل و به آرامی در لانه قرار دهید...
6.در شب هرگز محل قفس را روشن نکنید و قفس را در محلی
که با نور طبیعی روشن شود بگذارید....
7.به غیر از قرار دان آب و غذا که با احتیاط انجام شود دیگر هرگز دست در قفس نکنید

بعد از 20 تا 60 روز که متفاوت است پرنده از لانه
خارج می شوند که پر تمام بدنشان را پوشانده
اما فاقد پرهای زینتی و نوک رنگی هستند مثله عکس زیر
شاید فکر کنید دوران ضعیف بودن جوجه تمام شده که باید بگم سخت
در اشتباهید چون جوجه ها هنوز نمی تواند
دانه بخورند به سختی می پرند و پرواز میکنند با صداهای
مخصوصی جوجه ها نزدیک والدین خود می نشیند
و دهانشان را باز می کنند و طلب غذا می کنند...
اما به مرور زمان یاد می گیرند هم پرواز کنند و هم دانه
و هم* آب بخورند اما این مدت ممکن است بین 2 تا 6
ماه طول بکشد ...
زمانی که پرنده شبیه پدر و مادر خود شد بالغ شده است
که بین 4 تا 8 ماه بالغ شدن به طول می انجامد.
اما اکنون با استفاده از پست (تشخیص فنچ نر از فنچ ماده)
می توانید بفهمید جوجه هایتان نر هستن یا
ماده.....


جوجه فنچ تازه متولد شده

جوجه فنچ ها در حال خارج شدن از تخم
یک جوجه فنچ غذار خورده
دو جوجه فنچ 2 ماهه در کنار فنچ نر (پدر)(نیازمند غذا از پدر)
مادر و پدر و 6 جوجه (گونه زبرا)
4 جوجه فنچ در لانه گونه ی سفید و زبرا (دورگه)
نسبت اندازه یک جوجه فنچ نیازمند غذا در کف دست انسانمنبع:finches.******.com