گرگ های عصر یخبندان

گرگ ترسناک (Canis dirus) یک گونه از گرگ های منقرض شده است که نزدیک به دو میلیون سال (۷۹ / ۱ میلیون سال) در آمریکای شمالی زندگی می کرد. نمونه تیپ این گونه سال ۱۸۵۴ در اوانسویل (Evansville) در ایندیانا یافت شد. نمونه تیپ، نمونه ای است که نام علمی گونه براساس آن انتخاب و نمونه های دیگر با آن مقایسه می شود. گرگ ترسناک سه نام علمی مترادف دارد.


این گونه در آمریکای شمالی تا جنوب کانادا، بخش هایی از آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی نظیر ونزوئلا، پرو و بولیوی پراکنده بود. این گونه ۵ / ۱ متر طول و بین ۵۵ تا ۸۵ کیلوگرم وزن داشته اند و دو شکلی جنسی در آنها دیده می شد. دوشکلی جنسی به معنای اختلاف در اندازه نر و ماده است. احتمالا تک همسر، گروه زی و در زیستگاه های دشتی و استپی ساکن بوده است. خویشاوند گرگ خاکستری (Canis lupus) از آن بزرگ جثه تر و قوی تر بوده و دندان هایی بزرگ تر نیز داشته است. گرچه گرگ خاکستری و گرگ ترسناک به طور مستقیم خویشاوند نیستند، اما اختلاف اندازه معنی داری بین آنها دیده نمی شود. کاسه مغزی (Brain case) گرگ ترسناک، کوچک تر از کاسه مغزی گرگ خاکستری است. این مساله نشان می دهد که گرگ خاکستری مغزی بزرگ تر داشته و احتمالا باهوش تر بوده است. گرگ ترسناک گونه ای گوشتخوار بوده و حداقل ۵۰ تا۷۰ درصد رژیم غذایی آنها شامل گوشت سایر پستانداران نظیر بوفالوها و اسب ها بوده است. دندان گوشتبر (Carnassial) در گرگ ترسناک بسیار تیزتر از دندان گوشتبر در گرگ خاکستری بوده و استخوان ها را بخوبی خرد می کرد. تقریبا ۳۰۰ هزار سال قبل گرگ خاکستری از طریق تنگه یخ زده برینگ وارد آمریکا شد و برای به دست آوردن منابع غذایی و قلمرو با گرگ ترسناک به رقابت پرداخت. حدود ۱۶ هزار سال قبل زمانی که مرگ و میر اغلب پستانداران بزرگ آغاز شد، گرگ ترسناک شروع به لاشه خواری کرد، ولی گرگ خاکستری که چالاک تر و باهوش تر بود علاوه بر لاشه خواری می توانست جانوران کوچک تر را شکار و رقیب خود را حذف کند. دانشمندان معتقدند گرگ ترسناک ده هزار سال قبل به علت کمبود مواد غذایی منقرض شد. این نوع گرگ از جانوران بزرگ پلیستوسن بود و از جمله پستانداران فراوان در آن زمان محسوب می شد. از این گونه به عنوان کاراکترهای مثبت در مجموعه فیلم های گرگ و میش (Twilight) استفاده شده، اما آنها را به طرز اغراق آمیزی بزرگ تر جلوه داده اند.


اولین شواهد حضور گرگ های عصر یخبندان در نوادا


تیم پژوهشی دانشگاه نوادا در دسامبر سال گذشته میلادی (آذر سال جاری) بقایای فسیلی یک گونه گرگ منقرض شده را پیدا کرد. این فسیل ها اولین شواهد مربوط به این پستاندار عصر یخبندان در نواداست. در اواخر سال گذشته میلادی جاش باند، زمین شناس این دانشگاه استخوان های کف پای (metapodial) گونه ای از گرگ ها معروف به گرگ ترسناک (Dire Wolf) را مورد بررسی قرار داد. این فسیل ها در منطقه ای به نام چشمه تول (tule spring) در دره لاس وگاس یافت شدند که مربوط به ۱۵ تا ۱۰ هزار سال پیش هستند. پراکنش تاریخی گرگ ترسناک (Canis dirus) مربوط به تمام آمریکای شمالی و جنوب کاناداست، اما تاکنون شواهدی از حضور آن در نوادا به دست نیامده بود. جاش باند، استاد دانشگاه نوادا می گوید، این استخوان ها مربوط به زمانی است که در دانشگاه نوادا دانشجوی دوره دکترا بوده است. تشخیص استخوان های کف پای گرگ ترسناک از گرگ خاکستری دشوار است. بسیاری از گونه های عصر یخبندان نظیر ماموت کلمبیایی، شتر، اسب، گاومیش کوهان دار آمریکایی و تنبل زمینی در دره لاس وگاس یافت شده اند. همانند گرگ ترسناک، گربه دندان شمشیری (sabertooth cat) از طعمه خواران پلیستوسن (Pleistocene predators) است که فسیل هایی از آن در جنوب نوادا یافت شده و در موزه سن برناردو نگهداری می شوند. براساس نظر دکتر رولند همکار جاش باند در این مطالعه، چشمه تول در اواخر پلیستوسن(Late Pleistocene) باتلاقی بوده و زیستگاه بسیار مناسبی برای پستانداران علفخوار و طعمه خواران آنها بوده است. یافته های اخیر حاصل کاوش هایی است که دقیقا ۵۰ سال پس از اولین حفاری ها انجام شده و نشان می دهد که چشمه تول در دره لاس وگاس غنی از فسیل های عصر یخبندان است.
منبع:aftabir.com