استاد دانشگاه تهران آزمایش کشنده روی حیوانات را متوقف کرددیده بان حقوق حیوانات: یکی از استادان فارماکولوژی دانشگاه تهران در کارهای پژوهشی و پایان نامه*های دانشجویی جدید هیچ حیوانی را نخواهد کشت.به گزارش وبسایت ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات، دکتر صادقی هشجین در این زمینه چنین اعلام کرده است: من -گودرز صادقی هشجین- اعلام می*کنم که از امروز در کارهای پژوهشی جدید از جمله برای پایان نامه*های دانشجویی که منبعد تصویب می*شوند هیچ حیوانی را نخواهم کشت تا عدم کشتار حیوانات در کارهای آموزشی را که از دو سال قبل متوقف کرده*ام تکمیل کنم.امیدوارم گناهان گذشته من آمرزیده شوند. ثبت با سند برابر است. گودرز ۲۶ دی ۱۳۹۱ – تهرانهمچنین دکتر گودرز صادقی مدتی است که گیاهخواری می کند.دیده بان حقوق حیوانات، با امید به روزی که اخلاقیات بیش از گذشته در تخصص های مختلف گسترش یابد ضمن قدردانی از این عزیز بزرگوار، برای ایشان آرزوی سعادت و شادی دارد.