همیشه سعی من بر این بوده که مقالات و مطالبی که مینویسم ، پاسخگوی مسائل و سوالات رایج در بین دوستداران گربه های پرشین باشه ، و نه صرفا پر کردن فضا در قالب یک مقاله. یکی از سوالات رایج بین دوستداران گربه های پرشین اینه که چرا برخی از توله های پرشین سفید ، دارای چند تار موی رنگی بر روی سرشون هستند ؟ این تارهای موی رنگی که در قالب لکه های کوچک رنگی بر روی سر توله ها دیده میشه ، در بسیاری از توله های سفید هست. مسئله وقتی جالب تر میشه که این توله ها از پدر و مادرانی تولید میشند که کاملا سفید هستند و اون تارهای موی رنگی را روی سرشون ندارند. پس چرا این توله ها دارای این تارهای موی رنگی هستند ؟ و اساسا معنای این چندتار موی رنگی بر روی سر توله چیست ؟

من سالها پیش که در یک فروم مرتبط با حیوانات مطلب مینوشتم ، یکبار در این باره توضیح دادم. اما از آنجا که میبینم که همچناندوستان عزیز در این باره از همدیگر و از بنده سوال میپرسیدند ، من یک بار دیگر اینجا به اختصار توضیح میدم.
ببینید دوستان عزیز . مطلب، علمی و تاحدی پیچیده هست. اما اگر بخوایم به زبان روان و ساده بیان کنیم ، گونه شناسان معتقدند رنگ سفید (سفید یک دست) در گربه ها اساسا یک رنگ نیست ، بلکه یک ماسک یا Cover هست که همیشه رنگ دیگری را در بطن خود پنهان داره. پرورش دهنده های آمریکایی اصطلاحا میگند این گربهء سفید ، فلان رنگ را Mask میکنه. یعنی فلان رنگ را در بطن خود پنهان داره. هر گربهء سفید بلااستثناء ، یک رنگ را Mask میکنه.

تولهء پرشین سفید دارای چند تار موی دودی بر روی سر
خب این به چه معناست و اساسا یعنی چه ؟ این یعنی اگر گربهء سفیدی که مثلا رنگ نارنجی را Mask میکنه در آینده با گربه ای نارنجی ، یا گربهء دیگری که او هم نارنجی را Mask میکنه جفتگیری کنه ، توله های نارنجی تولید خواهد کرد. اجازه بدید در قالب یک مثال براتون توضیح بدم.
گربهء A یک گربهء تماما سفیده ، که رنگ دودی را Mask میکنه. او با دوگربهء ماده به نام های B و C همزمان جفتگیری می کنه. گربهء B و C هر دو سفیدند ، اما با یک تفاوت . گربهء B مثل گربهء A ، رنگ دودی را Mask میکنه. گربهء C اما رنگ نارنجی را Mask میکنه. حاصل این تفاوت ، در توله های دو ماده ، خودش را نشان میده. گربهء B ، چند تولهء سفید و همچنین چند تولهء دودی تولید میکنه. این درحالیست که گربهء C احتمالا فقط توله های سفید زایمان خواهد کرد. اینجاست که اینکه چه گربه ای چه رنگی را Mask میکنه ، اهمیت خودش را نشان میده.
البته قطعا مسئله به این سادگی ها که عرض کردم نیست و بر اساس تجربهء سالها پرورش گربه دریافتم که دنیای ژن ها و رنگ های گربه های پرشین به مراتب پیچیده تر از این حرف هاست. اما قالب کلی را عرض کردم. حالا سوال اینجاست که این مسئلهء Mask کردن رنگ ها ، چه ارتباطی با خال های روی سر توله ها دارد ؟!
تولهء پرشین سفید دارای چند تار موی دودی بر روی سر
خب مسئله ساده ست. اگر تولهء سفید شما چند تار نارنجی روی سرش داره ، این توله رنگ نارنجی را Mask میکنه ! اگر چند تار موی بلو داره ، رنگ بلو را Mask میکنه و اگر چندتار موی طلایی داره ، رنگ طلایی را در خود نهفته داره! اما نکتهء مهم اینجاست. این چندتار موی رنگی ، عموما در سن سه یا چهار ماهگی یا کمی بعد از آن از روی سر گربه به تدریج محو میشند و باقی نمیمانند. والدین و پدر و مادر توله هایی که روی سر خود چند تار موی رنگی دارند نیز در دوران کودکی ، خودشان هم این چند تار موی رنگی را روی سر داشتند. اما به مرور زمان تارها محو شدند.
آیا توله های سفیدی که هیچ لکی بر روی سرشان ندارند هیچ رنگی را Mask نمیکنند ؟ خیر اینطور نیست. چنانچه عرض کردم ، رنگ سفید یکدست در پرشین ها ، اساسا رنگ نیست بلکه همیشه یک Mask هست که رنگی دیگر را در خود نهفته دارد. این Mask گاهی در قالب چند تار مو در دوران نوزادی و کودکی در گربه ظاهر میشه و خودش را بروز میده ، و گاهی خودش را در ظاهر گربه هرگز بروز نمیده. اما همیشه در هر گربهء سفید ، یک رنگ دیگر نهفته ست. و در نسل بعدی ، باتوجه به رنگ های پنهان موجود در جفت ، خودش را نشان میده.

منبع: بچه گربه پرشین کت