گیاهخواری و کاهش سطح فسفر در بیماران کلیوی

نتایج تحقیقات نشان می دهد که مصرف بیشتر سبزیجات نسبت به گوشت، می تواند به بیماران کلیوی در جلوگیری از تراکم ماده سمی فسفر در بدن کمک کند.

بیمارانی که از نارسایی کلیه رنج می برند در دفع فسفر موجود در خون دچار اختلال می باشند.

فسفرماده ای است که در مواد غذایی پروتئینی و افزودنیهای غذایی رایج وجود دارد.

برهمین اساس بیماران کلیوی باید فسفر دریافتی خود را محدود کنند ، زیرا مقادیر بالای فسفر در بدن آنها زمینه را برای ابتلا به بیماریهای قلبی فراهم می کند

در نهایت نیز حتی می تواند باعث مرگ این افراد می شود.در حالی که توصیه های پزشکی بر مصرف پایین فسفر در بیماری مزمن کلیوی تاکید دارند، مقدار فسفر موجود در غذاها بر روی برچسب های خیلی از مواد غذایی مشخص نشده است.

در مطالعه ای که اخیراً در مجله انجمن نفرولوژی بالینی آمریکا چاپ شده است اثر رژیمهای گیاهخواری و رژیمهایی که بر پایه گوشت هستند را روی سطح فسفر، در 9 بیمارکلیوی مورد بررسی قرار گرفت.

در این مطالعه بیمارانی که رژیم گیاهخواری یا رژیم بر پایه گوشت به مدت یک هفته داشتند، به مدت 2 تا 4 هفته نیز رژیم گروه مقابل را رعایت کردند. آزمایش خون و ادرار در انتهای هر هفته و در هر دو گروه انجام شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که علیرغم برابری میزان پروتیین و فسفر در هر دو نوع رژیم، بیمارانی که رژیم گیاهخواری داشتند، سطح فسفر خونشان و نیز میزان دفع فسفر در ادرارشان کاهش یافته بود.

با اینکه محققان توجیه مشخصی برای این تفاوت نیافتند، اما به نظر می رسد در رژیم گیاهخواری نسبت فسفر به پروتیین کمتر است و بیشتر فسفر موجود از نوع فیتات است که در انسان جذب نمی گردد.

بر اساس نتایج بدست آمده پیش بینی می شود که منبع پروتئین در رژیم غذایی، تاثیر مهمی در میزان فسفر در بیماران کلیوی دارد.
بنابراین در توصیه های تغذیه ای بیماران کلیوی، نباید فقط محدودیت مقدار فسفر موجود در مواد غذایی اعمل گردد، بلکه منبع تامین کننده پروتئین نیز مهم است. اگر این نتایج در تحقیقات بلند مدت به تایید برسد، ارجحیت گیاهخواری بر مبنای مصرف حبوبات به عنوان منبع پروتئین برای بیماران کلیوی به اثبات می رسد.

نکته عملی: توصیه می شود بیماران کلیوی برای تامین پروتئین غذایی خود، رژیم گیاهخواری بر مبنای مصرف حبوبات داشته و مصرف گوشت را محدود نمایند. با مصرف حبوبات بدون بالا رفتن خطرناک سطح فسفات فرد پروتئین مورد نیاز خود را تامین می کند. البته لازم بذکر است که میزان استفاده از پروتئین حتی پروتئین گیاهی نیز باید با نظر یک متخصص تغذیه براساس شرایط فرد تعیین گردد.
منبع:صدایی برای بیصدایان