هیچ وقت ناخن گربه هاتونو از ته نگیرین چون هم درد داره هم خون میاد باید تا سر قسمتی که ناخناشون صورتی شده یعنی رگ خونی هستش بگیرین