سلاممم
نیلوفر جان عکس جدید از این فسقلی ها برامون نمیذارین؟؟
(از اون فسقلی بزرگه هم بذارین چشممون به جمالش باز بشه)
دلمون تنگ شده یه عالممممه