پناهگاه حيات وحش سرخانگل، گیلان

نام انگلیسی: Sorkhangol protected area نام فارسی : پناهگاه حيات وحش سرخانگل

پناهگاه حيات وحش سرخانگل با مساحت تقريبي 477 هكتار در بخش مركزي تالاب انزلي واقع شده است كه در قسمت شمالي پناهگاه حيات وحش سلكه و در قسمت شرقي منطقه حفاظت شده سياهكشيم قرار گرفته و در ضلع غربي آن رودخانه سياهدرويشان و در ضلع شرقي آن رودخانه هندهخاله جريان دارد.

منطقه تالابی است كه در بخش ميانی گستره تالاب انزلی قرار گرفته است و بعنوان كانون امن اين تالاب برای محافظت از پرندگان مهاجر آبزی و احيای نسل ماهيان كميابی نظير سوف در نظر گرفته شده است.ارتفاع اين منطقه از سطح دريا 8/25 - متر ميباشد و عمق و سطح آب منطقه ثابت نبوده و به علت نوسانات آب درياي خزر و دبي رودخانه هاي ورودي متغيير ميباشد.

حداقل دماي منطقه صفر و حداكثر دماي آن 28 درجه ميباشد.
پوشش گياهي منطقه به دليل تالابي بودن شامل سه بخش غوطهور، شناور و حاشيهاي ميباشد. گياهان شناور كه قسمت اعظم آب منطقه را پوشانده اند شامل گياهاني است كه ريشه در داخل آب دارند و ساقه و برگهايشان در سطح آب و يا خارج از آن ميباشد كه عمده ترين آن شامل سرخس آزولا، عدسك آبي كوچك، تراپ، لاله تالابي و پريوش كوچك ميباشد. گياهان حاشيهاي نيز كه بخش اصلي رويش و توليدمثل خود را در خارج از آب انجام ميدهند شامل اسپرغان و ني هستند.

از ساير پرندگان منطقه ميتوان به انواع حواصيل، باكلان، انواع عقابهاي تالابي، خوتكا، چنگر، كشيم، انواع اردك، طاووسك، قو و غاز اشاره نمود.

منبع:کویرها و بیابان های ایران