پناهگاه حیات وحش دودانگه، ساری

نام انگلیسی: Dodangeh protected area نام فارسی : پناهگاه حيات دودانگه

پناهگاه حیات وحش دودانگه با مساحتی بالغ بر 15673 هکتار طی مصوبه شماره 63 مورخ 21/5/1354 شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

پناهگاه حيات وحش دودانگه و چهار دانگه منطقه اي است كوهستاني با مساحت 16200 هكتار در حدود 95 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان ساري كه بين حدود جغرافيايي ٌ4 ْ 36 الي ٌ23 ْ36عرض شمالي و 23 ْ53 طول شرقي واقع شده است. اين منطقه از نظر ويژگي هاي بوم شناختي نظير آب وهوا، توپوگرافي خاك و زمين شناسي متنوع است.

حداقل ارتفاع منطقه منطقه 800 متر و حداكثر آن 2860 متر است. اقليم منطقه ، مطابق اقليم نماي آمبرژه براي ارتفاع 800 تا 2000 ، مرطوب سرد وبراي ارتفاع بالاتر از 2000 متر ،نيمه خشك و سرد است. پوشش گياهي منطقه، مطابق تقسيم بندي پوشش گياهي ايران توسط فري و پروست و با استفاده از اطلس كاربري و پوشش اراضي استان مازندران ، نقشه توپوگرافي 150000 و مشاهدات صحرايي در مقياس ريختار ، شناسايي و نامگذاري گرديد. درمجموع پنج ريختار گياهي (جنگل ، درختزار ، درختچه زار، بالشتكي خاردار، خزان شونده سردسيري) شامل : جنگل انبوه از نوع جنگل كوهستاني خزري، درختزار از انواع درختزار پهن برگ خزان شونده سردسيري و درختزار سوزني برگ هميشه سبز مقاوم به سرما، درختچه زار از انواع درختچه زار پهن برگ خزان شونده سردسيري بدون هميشه سبز ، درختچه زار خزان شونده سردسيري، تنك خشكي پسند و درختچه زار سوزني برگ هميشه سبز ، تشكيلات بالشتكي خاردار تنك و علفزار تشخيص داده شد. براي هر ريختار گياهي گونه هاي مهم ريختار ع محدوده ارتفاعي پراكنش ، برخي شرايط اكولوژيك وعكسي ارائه گرديده است.

ویژگیهای منطقه:

این منطقه کوهستانی که از جنگلهای هیرکانی پوشیده شده است یکی ا ز منحصر بفرد ترین اکوسیستم های طبیعی کشور را دارا میباشد. وجود بیش از447 گونه گیاهی خود مبین این موضوع است. از گونه های مهم گیاهی میتوان از ممرز؛ راش؛ توسکا؛ انجیلی و لیلکی و از گونه های مهم جانوری میتوان از مرال؛ شوکا؛ پلنگ؛ خرس قهوه ای؛ گرگ؛ گربه جنگلی و قرقاول نام برد.

عوامل تهدید کننده:

از مهمترین عوامل تهدید میتوان از تعارضات شرکتهای چوب بری و قطع درختان منطقه وهمچنین شکار غیر مجاز نام برد.

منبع:کویرها و بیابان های ایران