دیده بان حقوق حیوانات: یک فارغالتحصیل معماری انگلیسی موفق به کشف شیوهای برای ساخت مصالح ساختمانی با استفاده از خون حیوانات شده است.
به گزارش ایسنا، در دنیای امروز از تمام مناطق بدن یک گاو یا گوسفند استفاده میشود و اکنون جک مونرو با ترکیب خون با داروی ضد انعقاد خون edta توانسته یک آجر خونی تولید کند.
این ترکیب به خون کمک میکند تا به سرعت دلمه نبندد. مونرو در گام بعدی آزید سدیم را به عنوان نگهدارنده برای جلوگیری از تجزیه و رشد باکتری به این ترکیب افزوده است. وی پس از چند تلاش ناموفق برای ساخت چسب با افزودن مواد شیمیایی مانند استیک اسید از ترکیب سادهتر آب و خون استفاده کرده که به آن شن اضافه شده است. قرار گرفتن این ترکیب نهایی در یک چارچوب و پخت یک ساعته در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد باعث لخته شدن پروتئینهای خون برای تولید سبک آجر ضدآب ثابت شده است.
مونرو بر این باور است که ۳۰ لیتر خون بدست آمده از یک گاو وحشی و میزان کافی شن میتواند جایگزین مناسبی برای آجرهای گلی در مناطق خشک باشد.