اینجا نمونه هایی از جای خواب برای گربه ها است. گربه ها به دلیل اینکه موجوداتی به شدت مغرور و لوس هستند امکان دارد با وجود هزینه ای که برای خرید جای خواب برایش انجام میدهید آنها اصلا داخل اون نخوابند اگر از وسیله ای استفاده نکردند یا خود سنبل طیب برایش داخل خونش بذارید یا دم کنید بعد با آبپاش به جاهای مختلف وسیله هاش بپاشید که ازش خوشش بیاد و ازشون استفاده کنه.