دلایل بیماری پرکنی در طوطی سانان:


فعالیت جنسی سرکوب شده: اکثر طوطی هایی که بدون جفت بمانند و همدمی نداشته باشند احتمال پرکنی در انها تشدید میشود.


تنها ماندن در زندگی کنار انسانها :طوطی هایی که همدمشان انسانها هستند تحمل دوری و تنهایی را نداشته و علاقه مندند همیشه در کنار صاحبشان باقی بمانند.عدم وقت کافی و تنها گذاردن طوطی یکی از دلایل روحی روانی در پرکنیست.


تغذیه نامناسب: یکی از دلایل پرکنی طوطی ها نرسیدن مواد مورد نیاز و ضروری برای بدن می باشد.




تغیر مکان:طوطی هایی که مدت زیادی در یک مکان خاص نگهداری شدند وبه انجا خو گرفته اند با تغیر مکان مخصوصا زمانی که با تغیر صاحب نیز همراه باشد عصبی و افسرده میشوند و احتمال پرکنی در انها وجود دارد.


انگلهای خارجی یا التهابات پوستی:انگلهایی ویا التهابات پوستی که ممکن است پرهای طوطی را الوده کرده باشد و طوطی در راه خلاص شدن از این انگلها شروع به کندن پرها میکند.


کمبود اشتغال و سرگرمی:طوطی ها اکثر روز را در کند و کاو و اشتغال به سر میبرند و عدم این تحرک باعث پرکنی میشود که ممکن است به دلایلی مانند قرار گرفتن طوطی در قفس کوچک در زمان زیاد یا عدم وجود وسایل بازی و اشتغال پیش اید.


حمام ندادن طوطی:استحمام ندادن طوطی باعث خشکی و شکنندگی پرها شده و یکی دیگر از علل پر کنیست که جنبه روحی روانی نداشته و غفلت ما باعث این عارضه شده.


عوامل دیگر به صورت تیتر وار: وجود حیوان دیگری نزد صاحب پرنده،گرمای بیش از حد، هوای خشک زیرا موطن اصلی طوطی ها هوایی مرطوب داردو…است.

منبع : totisanan.com