رفتار گربه ها

گربههاي اهلي همانند همنوعان وحشي خود ، طبيعت درنده خوئي دارند و اين ويژگي آنها جزء غرايز طبيعي آنها محسوب ميشود كه در واقع براي امر شكار و ادامه حيات وي اجتنابناپذير است . بنابراين اگر احيانا ً مشاهده كرديد كه گربه خانگي و اهلي شما با وجود مهيا بودن غذايش ، اقدام به شكار كردن ميكند ، بايد بدانيد كه وي اين كار را براي تفريح و يا از روي علاقه انجام نميدهد ؛ بلكه اساسا ً اين رفتار حيوان از روي غريزه و در مواقعي براي رقابت با گربههاي پيرامون خود و به نوعي به رخ كشيدن توانايي و قدرت خويش ميباشد . با تكرار اين فعاليت (اقدام به شكار كردن) و مشاهده شكار ساير گربهها و حتي ساير حيوانات ، مهارت وي در اين كار بتدريج افزايش خواهد يافت . به عبارت ديگر گربهها چون ذاتا ً ميل به شكار كردن دارند ، دوست دارند آن را انجام دهند ؛ ولي بطور غريزي مهارت در اين امر را كسب نكردهاند ، بلكه آنرا در برخورد با پيرامون خود بدست خواهندآورد و در اين هنگام آنها قادر خواهند بود هر چيز متحركي را صيد كنند .

احتمالا ً شما با مشاهده گربه خانگي خود در حاليكه يك شكار (يك موش يا يك پرنده كوچك و ...) را در دهان خود نگهداشته ، كلي خوشحال شده و در واقع به توانايي و مهارتش افتخار كنيد ولي بايد بدانيد كه اينكار وي براي سلامتي و حياتش بسيار خطرناك است . زيرا طعمه اي كه وي به دندان گرفته ، ممكن است ناقل بيماريهاي بسيار خطرناكي مانند توكسوپلاسموز باشد . بنابراين براي جلوگيري از اين رفتار گربهتان (اقدام به شكار) شما دو راه بيشتر نداريد ، يا نبايد به گربه خانگي خود اجازه گردش آزاد را بدهيد و يا اينكه به طريقي جلوي شكار كردن وي را بگيريد . براي اينكار توصيه ميشود يك زنگوله كوچك به گردن وي ببنديد تا هنگام نزديك شدن گربه به سمت شكار ، وي را از حضور گربهتان مطلع سازد . ولی در هر حال ، بهترین راه همان جلوگیری از گردش آزاد گربه در محیط بیرون از خانه است .

بخشي از رفتارهاي عجيب گربهها به حس شنوايي تيز آنها مربوط ميشود . همانطور كه می دانید ، گربهها قادرند گستره وسيعي از امواج و فركانسهاي صوتي از جمله امواج اولتراسونيك را بشنوند . بهمين دلیل است كه خيليها بر اين اعتقادند كه در يك محيط كاملا ساكت و عاري از هرگونه صدايي ، گربه حركات چرخش مانندي از گوشهايش نشان ميدهد و اين رفتار گربه را به نوعي به حس ششم آن ربط ميدهند . ولي بايد بدانيد محيط ساكتي كه خيليها فكر ميكنند فاقد هر نوع صدا و صوتي است در واقع شايد اينطور نباشد .

همانطور كه ميدانيد گوش انسان ، گستره محدودي از امواج صوتي را ميشنود و در محيطي كه ما فكر ميكنيم ساكت و بيصدا است ممكن است يكسري امواج صوتي كه فراتر از محدوده قابل سمع توسط انسان باشد ، وجود داشته باشد . دلايلي كه ذكر شد بيشتر رفتارهاي به ظاهر عجيب گربهها (حركات گوشهاي آنها در محيط ساكت) را توجيه ميكند تا حس ششم آنها .

گربهها در مقايسه با ساير حيوانات خانگي بالاترين درك و شناخت را از محيطي كه در آن زندگي ميكنند بدست ميآورند . شايد بخشي از اين ويژگي منحصر به فرد آنها به هوش بالا و حافظه قوي و قوه ابتكار بينظيرشان مربوط باشد . براي مثال آنها خيلي زودتر از يك سگ باهوش ياد خواهند گرفت كه در را با كشيدن دستگيرهاش باز كنند ، يا مثلا چگونه براي نوشيدن آب ، از شير آب استفاده كنند . ولي با اين حال و با وجود استعداد بالاي گربهها براي يادگيري ، چون اصولا ً آنها مانند سگها طبيعت مطيع و فرمانبرداري ندارند ، تعليم دادنشان مشکلتر بوه و بهمين خاطر نيز باهوش بودن گربه ها كمتر جلوه ميكند ! بعبارت ديگر گربهها اساسا ً كارهايي را ياد خواهد گرفت كه خود ميل و علاقه به انجام دادن آنها داشته باشند .

بخشي از رفتارهاي گربهها بمنظور برقراري ارتباط با ساير گربهها ، ميباشد براي مثال يك گربه از حس تماسي خود براي ارتباط با گربه ديگر استفاده ميكند ، بدين طريق كه بيني و بدن خود را به گربه ديگر ميمالد و اين در واقع يك نوع برخورد و تماس اجتماعي است . علاوه بر اين آنها با صداهاي مختلفي كه در وضعيتهاي مختلف از خود در ميآورند با يكديگر رابطه برقرار ميكنند . در ضمن حركات بدن در مواقع حمله و تهاجم و يا برعكس در موقع نشان دادن حالت تدافعي يا براي نشان دادن اطاعت و خضوع مورد استفاده قرار ميگيرد . در اين بين حالات صورت و عليالخصوص وضعيت دم بسيار مهم ميباشد .

علاوه بر اينها ، گربهها از بو و رايحه در برقراري ارتباطات جنسي و تعيين قلمرو و دامنه سلطه خود بهره ميجويند . البته لازم به ذکر است كه علاوه بر بو ، خراشهايي كه گربه بوسيله چنگهالهايش روي درختان و ساير اشياء پيرامون خود بر جاي ميگذارد نيز در تعيين قلمرو اهميت بسزايي دارد . در كنار اينها پاشيدن ادرار نيز رفتار مهم ديگري در تعيين دامنه قلمرو گربه ها بشمار ميرود .

در مورد رفتار خشن گربه با اهالي خانه ، بايد بدانيد اصولا ً چنين رفتاري بندرت از حيوان سر ميزند ، مگر اينكه عواملي باعث عصبانيت و ناراحتي وي شود . مثلا در مواقعي كه حیوان بيماري شده و احساس درد ميكند و يا در مواقعي كه حمل و نقل آن توأم با خشونت باشد . در ضمن گربههايي كه در محيط داخل خانه هستند و اجازه گردش آزاد را ندارند ، در صورتيكه اسباب تفريح و سرگرمي آنها فراهم نشود ، احتمال دارد كه چنين رفتاري از خود بروز دهند .

منبع: کلینیک تخصصی دام کوچک دکتر سام ترکان و دکتر امید فرهادیان