ماکائو قرمز بال سبز


اندازه طول بدن: ۹۰ سانتی متر


توضیحات :طوطی سبز و سرخ یا(Ara chloropterus) معروف به ماکائو بال سبز بزرگترین گونه عمدتاً قرمز رنگ در خانواده ماکائوهاست. این گونه بزرگترین نوع در خانواده خود یعنی آرا بوده وگسترده در جنگلهای انبوه و جنگلهای کم درخت و نور گیر از شمال تا مرکز امریکای جنوبی می باشد. با این حال وجه مشترکی با دیگر ماکائوها دارد که در از دست دادن زیستگاه طبیعی و شکار غیر قانونی تجارت در قفس و کاهش جمعیت وحشی در سالیان اخیر خلاصه می شود.
ماکائو بال سبز را به آسانی می توان از ماکائو اسکارلت که شباهاتی جزئی با یکدیگر دارند تمییز داد در حالیکه سینه هر دو گونه به رنگ قرمز روشن می باشد ولی تفاوت اساسی در رنگ بالها نهفته است.در ماکائو بال سبز انتهای فوقانی بالها به رنگ سبز بوده (و در ماکائو اسکارلت این ناحیه برخلاف ماکائو بال سبز به رنگ زرد و یا زرد و سبز توامان می باشد.) اما تفاوت دیگر در ناحیه اطراف چشم می باشد که در ماکائو بال سبز این ناحیه با خطوط مشخص و منظم قرمز رنگ که از جنس پر می باشند پوشیده شده ولی در ماکائو اسکارلت این ناحیه با پوستی سفید رنگ پرنده بدون هیچ پر یا رنگ خاصی تشکیل شده است.این تفاوت یکی از تفاوتهای اساسی است که با چشم می توان سریعاً تشخیص داد.


جیره غذایی: غذای طوطی های بزرگ همراه با میوه و سبزیجات در صورت امکان بهتر است مغز دانه ها مثل دانهء برزیل در اختیار پرنده گذاشته شود.


ویژگی و جذابیتهای ویژه: پرنده زیبا و جذابی است اگر طوطی جوانی را از این نژاد خریداری کنید می توانید او را به پرنده ای اهلی و دست اموز تبدیل کنید.این طوطی بزرگ با منقار قدرتمند خود در قفسهای نسبتا کوچک هم با موفقیت اشیانه سازی و جفت گیری می کند. این ماکائو نیز مانند ماکائوی ابی طلایی به توجه و مراقبت زیادی نیاز دارد . صدای ان نیز مثل صدای ماکائوی ابی طلایی بلند و قوی است با وجود این در محیط خانه بزودی به پرنده ای اهلی تبدیل می شود.


رفتارو تولید مثل:به طور کلی ماکائو بال سبز زندگی اجتماعی دارند.جنس ماده ۲تا۳تخم در لانه ی ساخته شده در حفره درخت می گذارد و ۲۸ روز بر روی آنها می خوابد.جوجههای پردار در حدود ۹۰ روز پس از خارج شدن از تخم لانه را ترک می کنند.


طول عمر: طول عمر این پرنده بیش از ۵۰ سال است

منبع : totisanan.com