نظافت و تمیز کردن
۱) برس زدن: گربه مو کوتاه ۱-۲ بار در هفته و گربه مو بلند هر روز باید برس زده شوند. این کار باید به آرامی و در جهتموهای بدن انجام شود. در صورتی که روی بدن کرک بوجود آمده باشد میتوان از شانه فلزی برای باز کردن آن استفادهنمود.
موی گربه بطور طبیعی میریزد. در صورتی که بطور منظم برس زده نشود گربه موهای سست ریخته شده را خواهدبلعید. این موها قادرند در دستگاه گوارش کنار هم جمع شده و ایجاد گلولههای مو (Hair ball) و انسداد نمایند.
۲) تمیز کردن چشم، گوش و دندان: حداقل هفتهای یکبار چشمها و گوشها باید بوسیله پنبه مرطوب و تمیز شده و دندانهابا مسواک کوچک یا گوش پاککن مسواک زده شوند. گربه را باید از بچگی به این موارد عادت داد.
۳) کوتاه کردن ناخنها: در صورتی که گربه شما دائم در خانه است بهتر است بطور منظم انجام شود. عمل جراحی قطعناخن توصیه نمیشود زیرا دفاع طبیعی را از گربه میگیرد.
۴ ) حمام کردن: بطور کلی گربه نیاز به شستشو ندارد مگر اینکه بدن آن واقعا کثیف شده باشد. در صورت نیاز به حمامکردن، این کار باید با آب گرم و شامپو مخصوص انجام شده و پس از آن بدن گربه کاملا خشک شود.

منبع: http://animalsfa.tk