توبر کلوزیسیک بیماری نسبتا عفونی باکتریایی است که به طور روزافزونی معمول و متداول میگردد.نمونه های مبتلا به دلیل پیشگیری از ابتلای سایر ماهی ها باید فوراً از مخزن انتقال یابند.


ماهی توبرکلور معمولاً به طور نرمال تغذیه میکند اما همانطور که ارگان های درونی اش آسیب میبیند وزنش را نیز از دست میدهد.برخی ماهی ها جوش های ریز زیرپوستی که عاقبت زخم میشوند را به همراه دارند.در دیگر ماهی ها،این جوش های ریز در پشت چشم در حال ایجاد اگزوفتالمی توسعه میابند.


باکتریی که سبب بیماری میشود دماهای سردتر از بیشتر باکتری هایی که به انسانها سرایت میکنند را ترجیح میدهد.به هر حال،توبرکلوزیس ماهی میتواند معمولا به شکل یک جوش ریز عفونی بر پوست انسان سرایت کند،اما همچنین احتمال کوچکی وجود دارد که سبب یک عفونت درونی خطرناک نیز گردد.همین که شناسایی در یکی از ماهی هایتان انجام شد،باید احتیات های بهداشتی دقیقی اتخاذ شود.شناسایی صریح و آشکار فقط توسط کالبدشکافی میواند صورت پذیرد.علایم:1-رنگ پریدگی


2-جمع شدگی باله ها


3-کاهش وزن


4-آسیب هاب پوستی زخم داردرمان:


با دامپزشک متخصص مشورت کنید.ماهی های مبتلا باید از مخزن انتقال داده شده و معدوم گردند.به آنها اجازه ندهید که در مخزن بمیرند،چرا که دیگر ساکنین آنها را خورده و سپس آنها نیز مبتلا خواهند شد.ارقام مورد سرایت باید درمان شوند.جهت این کار آنها را به مخزن درمان انتقال دهید و آکواریوم اصلی را ضدعفونی کنید.اگر دیگر ماهی ها از پای درآمدند هیچ نمونه جدیدی را وارد مخزن نکنید،مگر اینکه همه ماهی های مبتلا را معدوم کرده و سپس آکواریوم را تمیز و ضدعفونی کنید،آن گاه میتوانید نسبت به ماهی دار کردن مجدد آکواریومتان اقدام نمایید.برگرفته از کتاب «مقدمه ای بر بهداشت و درمان ماهیان آکواریومی»