سلام دوست عزیز اگه خونمردگی باشی کم کم خوب میشه ولی اگه لگنش سیاه کرده باشه نمیشه کاریش کر موفق باشی