بهترین نور برای تانک فلاور هورن
نورپردازی مناسب برای اکواریم فلاورهورن برای رسیدن به حداکثر پتانسیل این ماهی وسلامت بیشتر و به نوبه خود افزایش رشد هد ضروری است.علاقمندان به این ماهی از نور برای روشن تر شدن رنگ این ماهی اتفاق نظر دارند.
نور طیبعی
نور طبیعی نهترین فرم نور برای تانک فلاور محسوب میشود و لازم به ذکر است که این کمک می کند تا رنگ ماهی شفاف تر و روشن شود بنابراین توصیه میشود محل تانک رو جای قرار دهید که در طول روز مقدار کافی نور دریافت کند.با این حال محل تانک نبایددر معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.نور خورشید باعث رشد جلبک ها و نوسانات ناگهانی درجه اب و ممکن باعث ایجاد استرس در ماهی شود.
نور مصنوعی
در زمانیکه ماهی نور مورد خود را بصورت طیبعی دریافت نمی کنید استفاده از نور مصنوعی ضروری است
لامپ های فلوروسنت آفتابی ملایم، فرم استاندارد و ایده آلی از نور هستند. بسیاری از علاقه مندان نور آفتابی ملایم را که نوری شبیه به صورتی روشن و سفید خالص یا آبی روشن تولید می کند را ترجیح می دهند. سفید خالص یا آبی روشن بتنهایی در اکثر مواقع خیلی درخشان بوده و موجب ناراحتی می شود.لامپ آفتابی همچنین تن قرمز را افزایش داده و در هنگام عکس گرفتن ایده آل می باشد
مقدار ایده ال نور
به طور متوسط 12 ساعت نور دهی در طول شبانه روز بهترین مدت برای تانک فلاورهورن است.


محل نصب منبع نور
منبع نور بهتر از حداقل در فاصله 15 سانتیمتری سطح اب نصب شود این امر باعث می شوند که نور بیش از که منجربه استرس می شود جلول گیری کند.اطمینان حاصل کنید که لامپ به داخل تانک سقوط نکند و ماهی هنگام غذا خوردن و پرش های احتمالی با منبع نور برخورد نکند

منبع
http://www.myflowerhorn.com