سلام واقعا از شما معذرت خواهی میکنم سوالم کاملا اتفاقی بود وناخواسته دستم خورد