مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت:زبالهها در هر ۳۱ مرکز دفن زباله استان به صورت غیراصولی دفن میشود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،منطقه گیلان، امیر عبدوس در نشست خبری اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در جمع خبرنگاران استان در خصوص وضعیت سراوان گفت: وضعیت سراوان اخیرا بهبود زیادی یافته است و اصلا قابل مقایسه با زمان گذشته نیست.
وی افزود: با هماهنگیهای که در کارگروه پسماند استان صورت گرفت مکان دفن زباله سراوان محصور شد و در حال حاضر دیگر احشام و دامها نمیتوانند در آن ورود کنند.
عبدوس با اشاره به اینکه چند حلقه چاه استخراج حاصل از گاز متان از زبالهها در سراوان نیز احداث شده است، خاطرنشان کرد: از این گاز برای گرم کردن ساختمانهای اطراف این مکان استفاده میشود.
مدیرکل حفاظت زیست گیلان با اشاره به شیرابههای زبالههای این مکان تصریح کرد: با تخصیص زمینی که در پایین دست مکان دفن زباله قرار دارد احداث یک تصفیهخانه در طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری رشت دیده شده است، تا آسیبهای وارده به آبهای سطحی که منشاء دو رودخانه زرجوب و گوهررود رشت است، به حداقل برسد.
عبدوس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست سازمان مدیریت پسماند از اداره کل محیط زیست استان درخصوص شهردارانی که نسبت به مصوبات کارگروه استان بیتوجهی نشان دادهاند، اظهار کرد: تمام شهردارانی که اقدام موثری برای مدیریت دفن پسماند شهرستان خود انجام ندادهاند را مورد پیگیری قرار دادهایم و تاکنون ۶ شهرداری متخلف زیست محیطی در گیلان به دستگاههای قضایی معرفی کردهایم.
عبدوس اظهار کرد: در حال حاضر شهرداریها فقط جمعآوری پسماندها را انجام میدهند و مدیریت پسماند جزو اولویتهای دست چندم شهرداریها محسوب میشود.
وی افزود: یکی از بدترین جایگاههای دفن زباله در گیلان در شهرستان آستاراست که در پناهگاه حیات وحش “لوندویل” قرار دارد و تاکنون دوبار شهرداری آستارا به مقامات قضایی معرفی شده است و هر دو بار با اعلام دلایلی از جمله نداشتن اعتبار و نبود مکان حکم منع تعقیب برایشان صادر شده است و البته این حکم انتهای راه برای ما نبود و از طریق سازمان مرکزی تلاش شد تا با اقدامات قانونی وضعیت این جایگاه زباله ساماندهی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ هکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش لوندویل زیر پوشش زباله است، برای جلوگیری از آن از سوی سازمان محیط زیست کشور دستور برخورد منطقی برای تبدیل زبالهها به الکل و یا تبدیل خاکستر زباله سوزها به سیمان را در بررسی داریم.
مدیرکل حفاظت زیست گیلان گفت: طبق قانون مدیریت پسماند کشور هر دستگاه متولی مدیریت پسماند حوزه خود است و ساماندهی زبالههای روستای بر عهده دهیاران است این در حالیست که در گیلان دهیارانی وجود دارند که نسبت به این امر مهم بیتوجه هستند و تاکنون سه دهیار در رودبار و سه دهیار در بخش سنگر به مقامات قضایی معرفی شدهاند.
وی با بیان این مطلب که به طور میانگین روزانه ۲۵۰۰ زباله در این استان تولید میشود، افزود: در حال حاضر ۳۱ مکان دفن زباله در گیلان وجود دارد که در هیچ کدام از آنها دفن زباله به صورت اصولی انجام نمیشود.
وی در خصوص زباله سوز بیمارستانی سراوان افزود: این زبالهسوز به علت نقایصی که داشت دو بار پلمپ شد و مسوولین اقدام به و دیوارکشی کردند.
وی با اشاره به ۳ مت در مدیریت پسماند زبالههای مطب و درمانگاهها تصریح کرد: این سرمایهگذاران با استقرار دستگاه اتوکلاو زبالهها این اماکن را تحویل میگیرند و به زبالههای بیخطر تبدیل میکنند و این امر موجیب اشتغالزایی در استان شده است.
مرجع حیات وحش ایران