زمانیکه شیئی را بدست دارم (از اسلاید و خودکار گرفته تا چوب پنبه سر بطری) کاسکومیخواهد انرا فورا داشته باشد . لذا زمانیکه قصد نوشتن دارم خودکاری فاقد مغز نیز برایاو اماده می سازم . در ابتدا از اینکه مبادا مبادرت به خوردن برخی چیز های نامناسبنماید ، نگران بودم . اما هیچ چیزی وارد معده اش نشده بلکه جویده اشیا روی زمینجمع می گردید . اما برای انکه جانب احتیاط رعایت شود اشیائی متشکل از چوب پنبه، چوب ، چرم و حصیر در اختیار طوطی خویش قرار دهید . وسایل بازی مخصوص نظیر:آینه ، زنگوله ، مردک چوبی و طناب های مخصوص بازی طوطی از جنس حصیر درفروشگاه ها یافت میشود . به منظور جلب توجه طوطی توسط وسیله بازی ، کافیاست که انرا مدتی در دستهای خود تکان دهید . در منزل ما کاسکو به چوب پنبه سربطری ها و همچنین میوه درخت کاج علاقه زیاد دارد .طوطی به عنوان پرنده ای اجتماعیبه هر انچه که جمع از ان استفاده نماید علاقه مند است .و اما در پایان میخواسم یک مقایسه کلی بین کاسکو و کاکادو براتون داشته باشم:هم کاسکو وهم کاکادو توانایی تقلید کلمات را دارا می باشند ولیکن توانایی تقلیدصدای کاکادو اصلا به پای کاسکو نمیرسد و کاسکو قدرت تقلید صدای بیشتری نسبتبه کاکادو دارد . کاکادوی نر از کاکادوی ماده باهوشتر است ولی کاسکوی نر یا کاسکویماده در تقلید صدا فرقی با یکدیگر ندارند.کاکادو خیلی بازیگوشتر از کاسکو می باشد وهمچنین نسبت به کاسکو بهتر میتواند صاحب خود را درک کند و عملیات اتروباتیکیبسیار بیشتری نسبت به کاسکو انجام میدهد .
(طوطی اکلکتوس)

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir