سلام.در این قسمت میخوام براتون توضیح بدم که با توجه به شرایط و موقعیت شما بهتره طوطی انفرادی بگیرید یا جفت.امیدوارم که توانسته باشم به شما کمکی در اینزمینه کرده باشم.انواع طوطیان از بزرگ و کوچک جانورانی اجتماعی بوده و تحمل تنهایی را ندارند.اگر همنوعی نداشته باشند اجبارا همدمی (انسان) را برخواهند گزید.لذا در صورت انفرادیبودن طوطی، نگهدارنده بایستی خود را همدم او تلقی نماید.در صورتیکه قادر به صرفوقت کافی برای پرنده انفرادی نمیباشید، از ابتدا اقدام به خرید یک جفت طوطی نمایید.اما در این حال توجه دو پرنده نسبت به شما به میزان یک پرنده انفرادی نخواهد بود، زیرادو پرنده به قدر کافی یکدیگر را مشغول می سازند.علاوه بر ان دو پرنده به خوبی پرنده انفرادی قادر به یادگیری و تقلید صدا نیستند، مگر انکه یکی از اندو قادر به یادگیری و تکلم باشد. طوطی ئی که در فروشگاه به همنوعی خود خو گرفته نبایستی از او جداگردد، زیرا در غیر اینصورت هر دوی انها غصه خورده و فقدان یکدیگر را تا مدتها فراموش نخواهند کرد.در اینحال خوگیری به انسان نیز مشکل خواهد بود.این امر خصوصا در موردجدایی ناپذیرها (همانگونه که از اسمشان بر می اید)صادق بوده و انها را بایستی لا اقلبه صورت جفت نگهداری نمود.در صورتیکه مایل به داشتن دو طوطی هستید،از ابتدا هردو را خریداری نمایید.خریداری طوطی ها در فواصل زمانی میتواند به دلایل تحمل نکردنو یا ابراز قدرتمندی طوطی اولی نسبت به دومی با مشکلاتی همراه باشد.(یک نوع طوطی کانور)(یک جفت طوطی برزیلی یا مرغ عشق فیشر یا طوطی کوتوله)
منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir