فروش اگامای قفقازی دقیقا شبیه عکس اگامای قفقازی همین تالار/ ماده / اماده جفت گیری /فوق العاده سر حال و غذا خور حدود 20 سانت (قیمت 120000تومان) مشابه همین اگامارو صادقیه گذاشته 280000 09350757351 سینا / بازدید تهرانپارسدر ضمن اگر کسی اگامای نر داره میتونیم با هم جفت بزنیم بچه هاشون نصف نصف / یا علی