بردمش دو نوبت انتی بیوتیک بهش تزریق کردن و مولتی ویتامین دادن و پروبیوتیک بهش دادم ولی خوب نشده هنوز فقط لاغر ترشد بعد از تزریق بهش رسیدم چند روز الان بهترشده ولی هنوز ارزن دفع میکنه