نام علمی : afghan(rufescent) pika
نام انگلیسی: Indian Crested Porcupine
نام فارسی: پايكا

(خرگوش کوش)
(كرماني: موش كُله)

مشخصات: از نظر ظاهري شباهت زيادي به موش هاي بزرگ دارد، با اين تفاوت كه در اين حيوان دم تقريباً از بين رفته است. گوش ها بسيار كوچك و گرد است به طوري كه به پهناي گوش مساوي طول آن است. برخلاف خرگوش ها پاها زياد بلند نيستند و تقريباً با دست ها مساويند. موها بلند، انبوه و نرم است. رنگ موهاي اين حيوان متفاوت وغالباً رنگ پشت، شبيه رنگ محيط است و از خاكستري مخلوط با سياه تا قرمز روشن تغيير مي کند. نر و ماده هم شكل و تقريباً به يك اندازه هستند.


اندازه ها: طول سر و تنه 150 تا 180 ميلي متر، پا 29 تا 34 ميلي متر، وزن حدود 500 گرم. (نمونه محدود)


زيستگاه: مناطق كوهستاني تا ارتفاعات بالاتر از 3000 متر.


پراكندگي: از خراسان تا كرمان، اصفهان، كردستان، تهران و سمنان.


پراكنش جهاني: آسياي ميانه.


عادات: روزها فعال است. اغلب به صورت دسته جمعي، ولي با فاصله نسبتاً زياد از يكديگر زندگي مي كنند. در زير سنگ ها و صخره ها لانه مي سازد، معمولاً در اطراف لانه علوفه زيادي جمع آوري مي كند. ارتفاع و قطر علوفه جمع آوري شده، گاهي به نيم متر مي رسد. در برخي از اوقات در حالي كه يك شاخه گياه را به دهان گرفته و به سمت لانه اش مي دود مشاهده مي گردد. خواب زمستاني ندارد. اغلب در نزديك لانه در حال آفتاب گرفتن مشاهده مي شود. صداي خاصي شبيه سوت و يا عوعوي سگ دارد، در موقع صدا دادن خود را به جلو و عقب مي كشد. زياد ترسو و فراري نيست، نمي تواند سريع بدود و معمولاً با پرش هاي كوتاهي حركت مي كند.


غذا: گياه خوار است و معمولاً از برگ و شاخة بوته ها تغذيه مي نمايد.


توليدمثل: در سال چندين بار توليدمثل مي كند. مدت آبستني حدود 40 روز است و چهار تا 10 بچه كور و بي مو مي زايد. بچه ها در سه ماهگي قادر به جفت گيري و توليدمثل هستند.منبع: www.irandeserts.com