سوالات مربوط به آموزش کاسکو و تربیت کاسکو سایر طوطی سانان در این تاپیک پیگیری میشودبرای پرسیدن سوالات خود بر روی تاپیکهای پرسش و پاسخ زیر کلیک کنید.....................


.....................


.....................


.....................


.....................