سلام دوستان من قصد دارم به تازگی نگهداری از میگو های زینتی رو شروع کنم و برای شروع میگو ردچری را در نظر دارم
از دوستان کسی هست که بتواند کلیات نگهداری از این موجودات را به من بگوید
باتشکر