چگونه اسبها را سوار بر کامیون کنیمبرای سوار كردن اسبها به كامیون اغلب با مشكلات متعددی مواجه می شویم چون مدتها طول می كشد تا اسبی به سوار شدن به كامیون عادت كند و از این بابت وحشتی نداشته باشد . اسبها هنگام سوار شدن به كامیون عكس العمل ها و مقاومتهای مختلفی از خود نشان می دهند و لذا برای هر كدام از آنها باید شیوهٔ خاصی به كار برد، و در این مقاله با طرق مختلف سوار كردن اسب به كامیون آشنا می شوید.


الف – سوار كردن با یك طناب

اگر اسب عادت دارد برای تمرینات مختلف مثل سواری و كشیدن درشكه با دو لنژ كار كند، هنگامیكه بخواهیم او را سوار كامیون كنیم می توانیم فقط از یك طناب استفاده كنیم و برای اینكار دو نفر لازم است ، بدین ترتیب كه یكنفر با لنژ و افسار سعی می كند اسب را روی تخته ای كه به صورت یك پل شیب دار بین زمین و كف كامیون قرار داده اند بكشد و نفر دوم به محض آنكه دستهای اسب روی تخته قرار گرفت یك سرطناب را به یك طرف پشت كامیون می بندد و سر دیگر از پشت كفل اسب رد می كند و به سمت دیگر كامیون می رود و طناب را می كشد ، هر چه طناب كشیده تر می شود زانوی اسب خمیده تر می گردد و حیوان برای حفظ تعادل مجبور می شود كمی به جلو بپرد و بدین ترتیب رفته رفته داخل كامیون می شود.


ب-سوار كردن با دو طناب

این روش تقریبا مثل روش اول است با این تفاوت كه سه نفر باید با هم همكاری كنند . مثل روش قبلی یك نفر با لنژ و افسار ، اسب را به طرف پل پشت كامیون می كشد و دو نفر باقیمانده هركدام یك طناب به هر طرف ماشین می بندد ، طنابها را از پشت كفل اسب رد می كنند و بعد دو نفری از دو طرف طنابها را به طور مساوی می كشند تا اسب وارد كامیون شود .


پ- به كار بردن یك چوب بلند

كسی كه با ابن روش می خواهد اسب را به داخل كامیون هدایت كند معمولأ سمت چپ حیوان می رود و با دست راست دهنهٔ اسب را از فاصله ای خیلی نزدیك و تقریبأ یك وجب تا دهان حیوان و كاملأ مساوی با سطح دهان به دست می گیرد . در دست چپ یك چوب بلند قرار دارد كه شخص باید به كفل اسب بزند و بدیهی است در چنین وضعی پشت او به اسب خواهد بود.بدین ترتیب از یكطرف دهنه را به داخل می كشد ، از طرف دیگر با چوب به آهستگی به كفل اسب می زند و با كلماتی كه ادا می كند به حیوان فرمان می دهد و او را هین می كند تا اسب وارد كامیون شود . طبعأ در چنین حالتی خود شحص هم با اسب به داخل كامیون می آید.ت-بلند كردن یك پا

اگر اسب به هیچ وجه نمی خواهد جلو بیاید باید او را هل داد و برای این كار یكی از افراد یك زانوی اسب را از پشت در دست می گیرد و با تمام نیرو به جلو هل می دهد . اسب در این لحظه كمی پای خود را خم می كند و بقیه هم كمك می كنند و اسب را به سمت جلو هل می دهند.كاهی اوقات اسبها اصلأ دست خود را روی پل نمی گذارند و بر این حالت باید دست اسب را بلند كرد و با زور روی پل گذاشت . وقتی دست اسب را بلند می كنند یكنفر باید از عقب ، ران حیوان را بغل كند و او را به سمت جلو فشار دهد . بدین ترتیب یك دست اسب روی پل قرار می گیرد و برای دست دیگر هم باید همین كار را تكرار كرد . وقتی دو دست اسب روی پل قرار گرفت تقریبأ می توان گفت حیوان وارد كامیون شده است ، منتها در این كارها باید خیلی مراقب بود تا لگد اسب كسی را زخمی نكند و هرچقدر افراد به پشت اسب نزدیكتر باشند اسب كمتر لگد می زند ، اما باید این را هم در نظر داشت كه گاهی اوقات بعضی اسبها خیلی سریع و به اصطلاح ناقلا هستند.

ث- سوار كردن با دست

بعضی از اسبها از دیدن طناب وحشت می كنند مخصوصأ اگر ببینند او را به یك كامیون نیز نزدیك می كنند . در مورد این اسبها نباید از طناب استفاده كرد ، بلكه باید دو نفر دو طرف اسب قرار گیرند و هر كدام یك دست خود را به پشت حیوان و روی كفل او بگذارد و بست دیگر را روی كتف اسب قرار دهد و دو نفری اسب را به طرف جلو هل دهند . با این فشار پای اسب خم می شود و برای حفظ تعادل یك قدم به جلو پرش می نماید و با تكرار این عمل رفته رفته داخل كامیون می شود .

ج- استفاده از روشنایی

خیلی از اسبها وقتی داخل كامیونهای سربسته می شوند وحشت می كنند چون حس می كنند ارتباط آنها با دنیای خارج قطع شده است . آنها نمی خواهند توی این قوطیهای تنگ و تاریك باشند و لذا اگر این قبیل كامیونها پنجره داشته باشد و یا سقف آن شفاف باشد حیوان كمتر خواهد ترسید و اصولأ دیدن نور و شنیدن صداها و استشمام بوهای بیرون كمی به حیوان قوت قلب می بخشد.بعضی از كامیونها با آنكه یك پنجرهٔ كوچك دارند معهذا تاریك هستند و اسب را از سوار شدن می ترسانند . در این حالت برای اینكه اسب راحتتر سوار كامیون شود بهتر است روكش برزنتی اطراف كامیون را بالا بزنیم تا داخل كامیون كاملأ روشن شود و وقتی حیوان را به داخل بردیم می توانیم روكشها را پایین بیندازیم و دوباره اطراف كامیون را مسدود كنیم .

چ-بستن چشم

اگر هیچ كدام از روشهای سوار كردن اسب نتیجه ای نداشت ، ناچار باید چشم اسب را بست . برای این كار اسب را از كامیون دور می كنند تا نفهمد چه نقشه ای برای او دارند بعد با یك چشم بند ، یا پارچه چشم اسب را می بندند گاهی هم خیلی با احتیاط یك پاكت گشاد را روی گردن اسب می گذارند و آهسته آهسته روی سر او می كشند ، به هر حال وسیله ای كه به كار می برند باید كاملأ و به طور مطمئن و دقیق جلوی چشم اسب را بگیرد . بعد اسب را می گردانند تا كاملأ گیج شود و اصلأ نفهمد كجاست و او را كجا می برند ، در این وضعیت است كه اسب گول می خورد و می توان او را به طرف كامیون برد . اما به محض اینكه پای حیوان روی پل برسد متوجه موضوع می شود و می خواهد ممانعت كند ولی در این مرحله سوار كردن او به كامیون اشكال عمده ای ندارد.منبع:
http://equine.ir