یکی از مشکلات علاقه مندان و صاحبان کاسکو و سایر طوطی ها مشکل سفر کردن و مسافرت

رفتن آنهاست.


حمل و نقل طوطی و کاسکو میبایست با احتیاط فراوان و به دور از خطرات فرار کردن پرنده و یا

وارد کردن استرس به آنها انجام پذیرد.

در مسافت های طولانی مشکلات زیادی مانند سرد شدن و سرما خوردن طوطی ، قرار گرفتن

طوطی در معرض باد سرد ، استرس و ترس از محیط اطراف(در ماشین یا خیابان) ، تکان های

ناگهانی قفس در زمان ترمز گرفتن ، افتادن قفس و پرت شدن قفس به هنگام ترمز گرفتن یا

تصادف کردن اتوموبیل و ….

این کیف کارامد و زیبا مجهز به چوب نشیمنگاه ، ۲ عدد ظرف آب و غذای استیل ، کمربند ایمنی قابل

اتصال به کمربند ایمنی اتوموبیل ، بند کوله جهت استفاده از کیف به صورت کوله پشتی ،

پنجره بی رنگ جهت سر نرفتن حوصله طوطی در حین سفر ، کف چرمی و محکم و طراحی

بسیار زیبا است