قفس مدل a28 مخصوص طوطی های بزرگ جثه مثل انواع کاکادو, ماکائو, کاسکو و ...

اندازه: 89 - 84 - 158