خب دوست عزیز دیسکس نر فقط وقت تخم گذاری ماده یه اسپرم پاشی میکنه و سلام الان چند روز گذشته از تخم ها