کور کور ( کور کور سیاه )

نام انگلیسی : Black Kite

نام فرانسوی : Milan noir

نام علمی (لاتین) : Milvus migransمشخصات :


55 سانتی*متر ؛ کورکور یا همان کورکور سیاه پرنده*ای*ست شبیه کور کور حنایی ، ولی شکاف دمی آن خیلی کمتر است ، به طوری که در پرواز انتهای دمش تقریبا چهار*گوش بنظر می آید . جثه آن کمی کوچکتر و پر و*بالش خیلی پر رنگ*تر از کور کور حنایی است ، پوشپرهای فوقانی بال آن در فاصله بین قاعده و خم بال کمرنگ می باشد . کورکور پرنده*ای*ست اجتماعی و غالبا روی آب*های داخل خشکی دیده می شود ، پرنده نابالغ نظیر نابالغ کورکور حنایی ؛ لکه*های سفید چرکی در زیر شاهپرهای نخستین دارد ولی این لکه*ها در پرنده بالغ دیده نمی شود . پرواز و عادات تغذیه*اش شبیه کورکور حنایی است ولی ماهی*های مرده را نیز می*خورد . هرجا که تعدادشان زیاد باشد به*سرعت گرد لاشه*ها جمع می شوند ؛ هنگام بالبازروی ، بالهایش را افقی و در سطح بدن نگاهمیدارد ( نه به شکل V مانند سنقر تالابی )
زیستگاه :


معمولا نزدیک دریاچه*ها یا رودخانه*ها ، مناطق پر درخت یا با درخت*های پراکنده و اغلب در حوالی روستاها و حتی شهرها . غالبا به*طور دسته*جمعی بر روی درخت*ها و گاهی روی لانه متروک کلاغ*ها آشیانه می سازد .
پراکندگی :کور کور ، پرنده*ای است مهاجر و از جمله پرندگانی بوده که روزگاری نسبتا فراوان دیده می شده ، اما و در حال حاضر وضعیت این پرنده نامشخص است ، هر چند که در مناطق خاصی از شمال کشور و در ناحیه پست خزری نیز تعدادی قابل توجه ای از آنها به چشم می خورند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران