نام انگلیسی: Sahvalan Cave
نام فارسی : غار سهولان

اثر طبیعی ملی غار سهولان این منطقه که با مساحت بالغ بر 2 هکتار در سال1379 طی مصوبه شماره 169 مورخ 11/3/79 شورایعالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی:
اثر طبیعی ملی غار سهولان با مختصات 4056264 عرض جغرافیایی و584916 طول جغرافیایی در 30 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی واقع گردیده است.

ویژگیهای منطقه:
این غار دارای یک حوضچه بزرگ و دالانهای متصل به هم با آبی زلال، عمق متوسط 11 متر، عرض 2 متر و طول 250 متر است. وجود استالاکتیتهای آهکی جلوه خاصی به غار بخشیده است. شکوه و عظمت غار و سرسبزی دره سهولان، زمینه ساز جلب گردشگران به منطقه شده است. به دلیل نبود نور هیچ نوع گیاهی در این غار نمی روید.از گونه های جانوری میتوان از کبوتر چاهی و خفاش نام برد.

در43كيلومتري شرق شهرستان مهاباد وسرراه جاده مهاباد-بوكان موسوم به جاده برهان قراردارد.بازديدكنندگان غار بايستي ازكنارروستاي عيسي كند عبوركنند تابه روستاوغارسهولان برسند.

مقدمه اي درمورد غارسهولان:

هرچندازنظرآغازپيدايش به دوره دوم زمين شناسي (كرتاسه) برمي گردد اما درهيچ يك ازكتب معتبرفارسي.كردي.تركي وعربي نامي ازآن برده نشده است.تنها"ژاك دمورگان"جهانگردفرانسوي بين سالهاي1896-1892ميلادي كهدرايران مشغول نوشتن كتاب جغرافياي غرب ايران بوده غارراديده وباكمك ساكنين روستا بوسيله كلك ازراه آبي وارد غارگشته وازراه خشكي بالايي خارج گشته است.كروكي دمرگان 60%باواقعيت كنوني همخواني دارد.درسال 1350ه.ش يك هيئت غارنوردازدانشگاه آكسفورد باتجهيزات كامل ازغارديدن كرده ودرباره ي آن نوشتند كه غارسهولان يكي ازعجيب ترين غارهاي آبي جهان به شمار مي رود. سرانجام درسال1370ه.ش هياتي براي شناسايي از غار ديدن كرده واقداماتي اوليه رابراي بازگشايي مسيرانجام دادنكهدرسال1376 انرا تكميل نموده ودرنهايت شهرداري مهاباد انرا براي استفاده عموم آماده نموداماهنوز براي كشف مسيرهاي ديگرغار بايد كاركرد.هم اكنون اين غارتوسط شركت تعاوني گردشگري وتفريحي غارسهولان وشهرداري مهاباد اداره مي شود.

سهولان ازنظرتاريخي:

به گفته كارشناسان اين غار ازقديم الايام مورداستفاده مردم قرار گرفته ودراين رابطه سفال هايي مربوط به دوره ي اشكاني وجام مسي ايلخاني كشف شده است.مردم روستاي مجاور- كه غار بانام روستايشان "سهولان" شناخته شده است- به ياددارند كه درقسمت خشك غار گورهايي وجودداشته كه به زمان حمله روس ها به منطقه وپناه گرفتن مردم به ان جا برمي گردد.

مشخصات فيزيكي غار:

غارازدوبخش آبي باسه حوضچه به هم چسپيده وبخش خشكي مجاورآن درست شده است غار آهكي است بنابراين داراي قنديلهاي زيبا وفراواني است كه برهركدام از آن ها نامي نهاده اند مثل:هشت پا-لاك پشت- ستاره دريايي-خوشه انگور و... . عميق ترين قسمت آبي غار52متر وميانگين عمق آن20متر مي باشد غارفعال بوده ودليل فعاليت آن رشد قنديل هااست.ارتفاع بخش خشكي غار به250متر ميرسدكه مزين به قنديل هاي بسيا زيباست كه بابرق رساني انجام شده براي بازديدكنندگان ملموس است .موجوداتي زنده درداخل غار وجوددارند كه عمده آنها كبوتروخفاش استوهمچنين نوعي سخت پوست شبه آرتيميا درداخل آب يافت شده كه مستلزم شناسايي بيشتراست.درمحل اتصال قسمت آبي با خشكي درعمق غار يا شيب تندوجودداردكه درانتهاي ان تونلي كنده شده وجودداردكهبه عقيده ي كارشناسان مربوطه راهي مخفي براي رسيدن به قلعه ي بالاي كوه بوده كه براثر مرورزمان مسدود گشته است

مختصات سنگها وآب داخل غار:

جنس سنگها: آهك دولوميتي ورسوبي .

فشارهوادرغار:892ميلي بار.

رطوبت:70%الي80%.

ارتفاع آب از سطح دريا:1780متر.

دماي هواي داخل:13درجه بالاي صفر.

دماي آب غار:متغيردرفصول مختلف بين7الي10درجه.

هدايت جريان الكتريكيec :576

PH :8/6

اين غار آبي با جلوه هاي طبيعي و با قنديل هاي منحصر به فرد ويژه اي كه دارد در دامنه رشته كوه هايي بنام كوتر قرار دارد كه بلندترين نقطه آن از سطح درياهاي آزاد داراي ۲۲۰۰ متر ارتفاع است. اين غار دو دهانه دارد كه ارتفاع دهانه اصلي آن در حدود ۱۷۶۵ متر و به نام "كونه كوتر" (لانه كبوتر) به دريچه اي به عمق ۳۰ متر راه دارد. دهانه دوم كه در فاصله نه چندان دور از دهانه اصلي واقع شده در حدود ۱۷۹۵ متر ارتفاع داشته و به نام "كونه مالان" بصورت يك چاه طبيعي تا ساحل اين درياچه ۵۰ متر ارتفاع دارد. محوطه ورودي مدخل اين غار از سطح جاده بصورت قطعه زميني هموار و نعلي شكل پوشيده از چمن است كه چندين درختچه نيز در دل صخره هاي غار از آن بيرون زده است. با گذر از محوطه بيروني به دهانه غار مي رسيم كه ارتفاع آن از كف محوطه حدود ۳۰ متر می رسد. محوطه غار به وسيله دالاني كه آن نيز يكي از شگفتي هاي طبيعت است به درياچه باز مي*شود كه دراين دالان نقش هايي از دوران ماقبل تاريخ را مي توان مشاهده كرد. اين دالان با ارتفاعي حدود ۵۰ متر بالاتر از اولين درياچه غار قرار گرفته كه با پله هاي سيماني طي مسير ممكن مي شود. درياچه اول حدود ۲۰۰ متر مربع وسعت دارد كه در واقع اسكله غار هم محسوب مي شود.

اين درياچه نيز توسط دالان هايي به عرض يك تا دو متر به درياچه هاي ديگري منتهي شود كه ديواره و سقف تالارهاي آن مجموعه اي از شگفتي ها و عوارض زيباي طبيعي است. اين پرندگان حيواناتي خجول و حساسي هستند كه بدون توجه به حضور انسانها مشغول زندگي خود هستند. در اطراف درياچه دوم علاوه بر يك خشكي ، شبه جزيره اي است كه مي توان به راحتي از قايق برروي آن پياده شد. اين درياچه داراي گلوگاه ها و ايوان*هاي بلندي است كه انتهاي يكي از گلوگاهها به تونلي مي رسد كه تاكنون كشف نشده است. مطالعات غارشناسان نشان مي دهد كه اين غار بر اثر فعاليت هاي زمين شناسي اواخر دوره "كرتاسه" برمي*گردد كه قدمت آن به ۷۰ ميليون سال قبل باز مي گردد. اين غار يكصد سال پيش براي اولين بار توسط "ژاك دمرگان" فرانسوي مورد كاوش و بررسي قرار گرفت. پس از آن در سال هاي جنگ جهاني دوم نيز اين غار توسط يك هيات انگليسي مجددا مورد مطالعه قرار گرفت ولي از يادداشت ها و گزارش هاي اين گروه تا بحال مطلبي دردست نبود تا اينكه در مهرماه ۱۳۷۳ توسط غارشناسان ايراني بخش هاي مهمي از اين غار شناسايي شد. در خرداد ماه سال ۷۶ نيز يك كميته از اعضاي غارشناسي آذربايجان غربي اين غار را مورد بازديد و مطالعه قرار دادند. كارشناسان ميراث فرهنگي معتقدند به استناد لايه هاي سفالي كه از منطقه دالان اصلي و تالار بزرگ و دهليز ورودي كونه مالان بدست آمده است اين غار از هزاره هاي دوم و اول قبل از ميلاد تا دوره پارتي و اسلامي و حتي زمان هايي از قرون وسطي مورد سكونت انسانها قرار گرفته است. بگفته تعدادي از ريش سفيدان روستاهاي اين منطقه در طول جنگ هاي زيادي كه در كردستان به وقوع پيوسته و نيز در زمان حمله روس ها به اين منطقه ساكنين روستاهاي اطراف در اين غار پناه مي گرفتند. موجودات زنده اين غار به غير از كبوترهاي چاهي، خفاش ها می باشند كه قسمت هايي از غار را به عنوان آشيانه انتخاب كرده اند. به دليل تاريك بودن و نبود نور هيچ نوع جلبكي در آب درياچه اين غار رشد نكرده و به غير از جانداران ميكروسكوپي هيچ موجوي ديگري زيست نمي كند. براساس تحقيقات انجام شده رطوبت داخل اين غار آبي ۷۵ درصد و دماي آب آن نيز بين ۵ تا ۱۰ درجه سانتيگراد است. در زمان حاضر روزانه حدود يكهزار نفر از اين پديده طبيعي زيبا و شگفت انگيز بازديد مي كنند.محي الدين خالدي
منبع : irandeserts.com