درماتیت مرطوب حاد در سگ ها


این نوع عفونت پوستی بیشتر در سگ های نژاد مو بلند همچون رتریور و کالی دیده شده و بیشتر در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و نیز در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی رخ می دهد. در این وضعیت ، اگر به هر دلیلی پوست حیوان دچار خارش شود، شرایط عفونی شدن آن به خوبی مهیا می گردد.

علائم درماتیت مرطوب حاد در سگ ها :
در سگ های مبتلا، جراحات پوستی به شکل نقاطی قرمز رنگ با ترشحاتی در مرکز آن ها، ریزش موهای موضع، درد و خارش نمود می یابد.

درمان باید توسط دکتر دامپزشک و هر چه سریع تر انجام گیرد. در صورتی که مدتی پس از درمان ، عارضه مجددا عود نماید، باید به وجود برخی عوامل همچون آلودگی به کک و یا سایر انگل ها توجه کرد.


منبع: راهنمای جامع حیوانات اهلی ( سگ )