قوی گنگ (قوی ساکت)

نام انگلیسی : Mute Swan

نام فرانسوی : Cygne tubercule

نام علمی (لاتین) : Cygnus olor


چطور پیدایش کنیم :


150 سانتی*متر ؛ جثه اش به اندازه قوی فریادکش ولی بزرگتر از قوی کوچک است و نشانه تشخیص آن ؛ از هردوی آنها منقار نارنجی رنگ با قاعده برآمده و سیاه می باشد ، همچنین در هنگام شنا ، گردنش را به حالتی زیبا خم می کند و منقارش را به سمت پایین نگاه می دارد و اغلب اوقات شاهپرهای ثانوی بال خود را بلند می کند ،* به خصوص در مواردی که حالت تهاجمی به خود می گیرد . پرنده نابالغ قهوه ای کمرنگ و چرک و روی هم رفته پررنگتر از نابالغ قوی فریاد کش است ، منقارش بدون برآمدگی و به رنگ صورتی مایل به خاکستری ، و پاهایش خاکستری رنگ می باشد . پرواز این پرنده ، پرتوان و مستقیم است ، با گردن راست و کشیده و حرکت بالهایش صدایی نظیر آوای موسیقی ایجاد می کند . جز در فصل زاد و ولد همیشه به طور دسته جمعی زندگی می کنید ( گاهی به صورت گله های خیلی بزرگ دیده می شوند )
زیستگاه :


باتلاقها ، کنار رودخانه ها و کانالها ، سواحل دریاچه و یا سواحل پناه*دار دریا .
پراکندگی :


قوی گنگ پرنده ای ست که زمستانها در سواحل دریای خزر نسبتا فراوان است و در زمستانهای سخت ، تعداد آنها بیشتر می شود . قبلا در سیستان زاد و ولد می کرده است ، به صورت سرگردان در خوزستان دیده شده است .


منبع: وبسایت پرندگان ایران