نَرم*تَنان شاخهٔ بزرگی از جانوران هستند.
در این شاخه رده*های جانوری شکم*پایان، دوکفه*ای*ها، سرپایان، ناوپایان، گهواره*های دریایی (کیتون*ها، نام پیشین: آمفی*نورا: Amphineura) و غیره قرار دارند.
۱۱۲ هزار گونه از نرم*تنان شناخته شده*است. همه نرم*تنان به جز شمار کمی در آب زندگی می*کنند. بدن بیشتر نرم*تنان را صدف آهکی از بیرون می*پوشاند .هر چه صدف بزرگ*تر و سنگین*تر باشد حرکت جانور کندتر است.

منبع : ویکی پدیا