نام انگلیسی: Miankaleh protected area
نام فارسی : پناهگاه حيات وحش ميانكاله
تالاب بين المللي هامون يكي از تالاب هاي مهم دنيا و بزرگترين درياچه آب شيرين در سراسر فلات ايران محسوب مي شود كه با مساحتي حدود 5700 كيلومتر مربع و دامنه عمقي 1 تا 5 متر در ناحيه كويري و بياباني شرق كشور، در منطقه سيستان و در محدوده 60 درجه و 39 دقيقه تا 61 درجه و 35 دقيقه طول شرقي و 31 درجه و 15 دقيقه تا 31 درجه و 32 دقيقه عرض شمالي واقع گرديده است

اين پناهگاه مشتمل بر خليج گرگان، جزيرهٔ آشوراده و شبه جزيرهٔ ميانکاله است که حدود هفت هزار هکتار وسعت دارد و به عنوان يکى از ذخاير زيست محيطى کرهٔ زمين از سوى يونسکو به ثبت رسيده است.

پناهگاه ميانکاله، تنها بازمانده از مناطق نيمه مشجر سواحل درياى خزر است و بهشت آبزيان و پرندگان مهاجرى است که همه ساله در فصل زمستان از کشورهاى سردسير شمالى به سوى آن پرواز مى کنند و به زمستان گذرانى مى پردازند. از انواع اين پرندگان مى توان اردک ماهى هاى وحشى، غاز، قو، فلامينگو (مرغ آتشين) و پليکان (مرغ سقا) را نام برد. پرندگان بومى مثل قرقاول، دراج و زنگوله بال هم در پيرامون آن زندگى مى کنند. از اين پناهگاه حيات وحش، مىتوان ضمن استفاده هاى علمى - آموزشى، بهره بردارى هاى سياحتى وسيعى به عمل آورد که در حال حاضر نيز به طور محدود صورت مى گيرد.


منبع:irandeserts.com