آفتاب: این احتمال وجود دارد که حیوانات متوجه تغییراتی شیمیایی که پیش از زلزله در آبهای زیرزمینی روی میدهد شوند.

دانشمندان میگویند ممکن است همین تغییرات شیمیایی در آب دلیل رفتارهای عجیب حیوانات در ارتباط با زلزله باشد.

محققان در پی آنکه وزغها چند روز پیش از وقوع زلزله در یکی از شهرهای ایتالیا در سال ۲۰۰۹ تالاب محل زندگیشان را ترک کردند، تحقیقات خود درباره این تغییرات شیمیایی را آغاز کردند.

آنها گفتند که شاید بتوان رفتار حیوانات را به عنوان یکی از راه های پیش بینی زلزله به خدمت گرفت.

گزارش تحقیق در این خصوص در نشریه بینالمللی تحقیقات محیط زیست و بهداشت عمومی منتشر شده است.

در بخشی از این گزارش محققان مکانیزمی را توضیح میدهند که در آن فشار بر سنگهای موجود در پوسته زمین باعث انتشار ذرات بارداری میشود که وارد فعل و انفعال با آبهای زیرزمینی میشوند.

حیواناتی که در نزدیکی آبهای زیرزمینی زندگی میکنند به هر نوع تغییرات شیمیایی در آن به شدت حساس هستند بنابراین آنها ممکن است چند روز پیش از اینکه سنگها به لرزش درآیند و زلزله روی دهد آن را حس کنند.

تیم تحقیق به رهبری فرایدمن فراند از ناسا و ریچل گرانت از "اوپن یونیورسیتی" بریتانیا ابراز امیدواری کردهاند که این فرضیه الهامبخش زیست شناسان و زمینشناسان برای همکاری با همدیگر و پی بردن به چگونگی امکان کمک گرفتن از حیوانات برای تشخیص برخی نشانههای فرار زلزله باشد.

رفتارهای عجیب

وزغهای ایتالیا اولین مورد از رفتارهای عجیب حیوانات پیش از وقوع زلزله نیستند. در طول تاریخ گزارشهایی از رفتار عجیب خزندگان، دوزیستان و ماهیها پیش از وقوع زلزله ثبت شده است.

برای مثال در سال ۱۹۷۵ در هایچنگ چین، بسیاری از مردم یک ماه پیش از بروز زلزله عظیم در آن شهر شاهد خروج مارها از لانههایشان بودند.

این بسیار عجیب بود چون این مارها در فصل سرد زمستان زمانی که در میانه خواب زمستانی بودند، از لانههایشان بیرون خزیدند، کاری که در دمای خیلی پایینتر از صفر برای خزندگان خونسرد می تواند به مثابه خودکشی باشد.

اما هر کدام از این اتفاقها مثل بیدار شدن خزندگان از خواب زمستانی، یا بالا آمدن ماهیهای قعر آبها به سطح دریاها روایتهایی شخصی از افراد است و زلزلههای بزرگ بسیار نادر است و بررسی وقایع منجر به آن امکان پذیر نیست.

به همین دلیل بود که مساله وزغ های ایتالیا متفاوت بود.

خانم گرانت از اوپن یونیورسیتی در آن سال مشغول بررسی جمعیت وزغها برای پروژه دکترای خود بود که متوجه تخلیه آنها شد.

او گفت: "بسیار چشمگیر بود، تنها ظرف سه روز تعداد وزغها از ۹۶ عدد به صفر رسید."

پس از انتشار یافتههای خانم گرانت از ناسا با او تماس گرفتند.

دانشمندان آژانس فضایی آمریکا در بررسی تغییرات شیمیایی در اثر فشار بر سنگها میخواستند بدانند آیا این مسئله ارتباطی با خروج وزغها از این منطقه دارد.

به گفته آقای فراند زمین شناس از ناسا، وقتی سنگها در زیر زمین تحت فشار قرار می گیرند و به سطح زمین نزدیک میشوند، "پیش از وقوع زلزله مادهای در هوا منتشر میشود که هوا را به ذرات بارداری به نام یون تبدیل میکند."

این مواد باعث سردرد و حالت تهوع در انسان و افزایش هورمون استرس در خون حیوانات میشود.

دکتر فراند گفته که رفتار حیوانات میتواند یکی از عوامل مرتبط با پیش بینی زلزله باشد.

او به بی بی سی گفت:" اگر ما بتوانیم چهار یا پنج مورد از این نشانهها را با یکدیگر مرتبط کنیم، در آن زمان خواهیم گفت که اتفاقی در حال رخ دادن است."