محبوب ترین کار برای طوطی ها تقلا کردن ، بالا رفتن ، تاب خوردن و ... میباشد و با توجه به شرایطی که در محیط بسته خانه دارند باید حداقل این امکانات را برای طوطی تان فراهم کنید.

در این قسمت تصاویری از اسباب بازی ها و البته لوازم ورزشی طوطی ها میبینید ، میتوانید با کمی خلاقیت خودتان نیز در منزل مشابه این لوازم را بسازید ، اصل لذت بردن طوطی از محیط زندگی اش است ، فرصتی که برای همیشه قدر دان ان خواهد بود ... :smile (224):