انجمن: سایر پرندگان

بخشها موضوعات/ارسالها  آخرين نوشته

 1. مرغ مینا در این بخش به آموزش بزرگ کردن جوجه سرنگی و جوجه گوشتی مرغ مینا ، اصول تغذیه مرغ مینا ، معرفی و بررسی کلیه نژاد ها گونه های مینا مانند مینای معمولی ، انواع مینا های هندی و سایر نژاد های مینا ، اصول نگهداری و تجهیزات و لوازم و قفس های مناسب نگهداری از مرغ مینا ، آموزش سخن گویی و حرف زدن به مرغ مینا و سایر مباحث و موضوعات مربوط به مرغ مینا می پردازیم

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 211
  • نوشته ها: 2,014
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 6
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 38
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 28
  4. تکنیک ها و راه های آموزش سخن گفتن و تقلید صدا به مینا و جوجه مینا

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 2
  5. معرفی و بررسی انواع قفس های موجود و مناسب برای نگهداری مرغ مینا

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 5
  6. معرفی انواع مولتی ویتامین و مکمل های مخصوص سلامت مرغ مینا

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. موضوعات و تاپیک های بی محتوا قفل و به این بخش منتقل خواهد شد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 47
   • نوشته ها: 246
 2. فنچ بررسی و آموزش کلیه مباحث و موضوعات مربوط به فنچ ها مانند نژاد شناسی و بررسی کلیه نژاد ها و گونه های فنچ به همراه عکس از هر نژاد ، اصول تغذیه صحیح و علمی انواع نژاد های فنچ ، تکثیر و پرورش خانگی و تجاری فنچ ، لوازم و تجهیزات مورد نیاز فنچ مانند قفس و سایر لوازم فنچ و سایر موضوعات و مباحث مربوط به نگهداری و تکثیر و پروش فنچ ها

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 173
  • نوشته ها: 4,357
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 31
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 157
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 33
   • نوشته ها: 87
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 7
  5. موضوعات و تاپیک های بی محتوا قفل و به این بخش منتقل خواهد شد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 39
   • نوشته ها: 355
 3. کبوتر معرفی ، بررسی و آموزش کلیه مباحث و موضواعات مربوط به کبوتر مانند نژاد شناسی و بررسی کلیه نژاد ها و گونه های کبوتر به همراه عکس از هر نژاد ، اصول تغذیه صحیح و علمی انواع نژاد های کبوتر ، کبوتر ، لوازم و تجهیزات مورد نیاز کبوتر ها مانند قفس و سایر لوازم کبوتر و سایر موضوعات و مباحث مربوط به نگهداری و تکثیر و پروش کبوتر ها

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 124
  • نوشته ها: 1,351
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 31
   • نوشته ها: 710
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 16
   • نوشته ها: 245
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 6
   • نوشته ها: 39
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 9
  5. در این بخش به معرفی کتاب های فارسی و انگلیسی درباره کبوتر می پردازیم

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  6. موضوعات و تاپیک های بی محتوا قفل و به این بخش منتقل خواهد شد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 17
   • نوشته ها: 52
 4. معرفی ، بررسی و آموزش کلیه مباحث و موضوعات مربوط به ماکیان مانند نژاد شناسی و بررسی کلیه نژاد ها و گونه های ماکیان به همراه عکس از هر نژاد ، اصول تغذیه صحیح و علمی انواع نژاد های ماکیان، لوازم و تجهیزات مورد نیاز ماکیان و سایر موضوعات و مباحث مربوط به نگهداری و تکثیر و پروش ماکیان

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 94
  • نوشته ها: 650
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 30
 5. توکان در این بخش به آموزش بزرگ کردن توکان ، اصول تغذیه حرفه ای و صحیح توکان ، معرفی و بررسی کلیه نژاد ها گونه های توکان ، اصول نگهداری و تجهیزات و لوازم و قفس های مناسب نگهداری از پرنده توکان ، آموزش و تربیت توکان و سایر موضوعات و مباحث مربوط به این پرنده عجیب و زیبا می پردازیم

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 10
  • نوشته ها: 27
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 13
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 5
  3. معرفی رژیم غذایی مناسب توکان

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. آموزش تکنیک ها و راه های تکثیر و پرورش توکان

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. موضوعات و تاپیک های بی محتوا قفل و به این بخش منتقل خواهد شد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 6. پرندگان شکاری در انجمن پرندگان شکاری پارسی پت ، کلیه مباحث و مسائل مربوط به پرندگان شکاری مانند اصول و قواعد قوش بازی و شکار با پرندگان شکاری ، نژاد شناسی اصولی و حرفه ای پرندگان شکاری ایرانی و مهاجر ، اصول تغذیه و شرایط نگهداری از این پرندگان شکاری در اسارت ، حمایت از پرندگان شکاری در خطر انقراض و سایر موضوعات مربوطه مورد بحث و بررسی قرار میگیرند

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 125
  • نوشته ها: 543
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 9
   • نوشته ها: 89
  2. بررسی و معرفی انواع نژاد ها و گونه های پرندگان شکاری در سایر نقاط جهان

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 25
   • نوشته ها: 63
  3. معرفی و آشنایی با فلسفه و فنون قوش بازی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 30
  4. بررسی اصول تغذیه علمی و صحیح پرندگان شکاری

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 16
  5. مقالات علمی و آموزشی در باره پرندگان شکاری ایران و جهان

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  6. بررسی و معرفی انواع نژاد ها و گونه های پرندگان شکاری ایران

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 49
   • نوشته ها: 103
  7. موضوعات و تاپیک های بی محتوا قفل و به این بخش منتقل خواهد شد

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 34
   • نوشته ها: 206
 7. سایر پرندگان در این بخش سایت به سایر مباحث و موضوعات متفرقه و مربوط به دنیای پرندگان می پردازیم

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 103
  • نوشته ها: 677
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 12
   • نوشته ها: 67
  2. بخش خريد و فروش پرندگان مجاز ، طوطی سانان و کاسکو ، پرندگان سخنگو مانند مینا ، قناری ، ماکیان و سایر نژاد ها و گونه های پرندگان به همراه لوازم جانبي آنها مانند انواع قفس مخصوص پرندگان ، راه تماس بین فروشنده و خریدار فقط از طریق پیغام خصوصی ، اگر دسترسی به پیغام خصوصی ندارید یعنی عضو فعال این انجمن نیستید و حق خرید و فروش پرندگان و طوطی ها را ندارید.در این حالت هر گونه گذاشتن تلفن یا ایمیل در سایت ، اخراج بی چون و چرای شما را به همراه خواهد داشت
   بخش خرید و فروش پرندگان و طوطی سانان فقط مخصوص کاربران فعال انجمن است.دلالي و کاسبي و خرید و فروش تجاری طوطی و پرنده ، گذاشتن شماره تلفن ، ايميل و آي دي برای اعضاء غیر فعال اکيدا ممنوع ميباشد. مسئوليت کليه خريد و فروش هاي انجام شده در اين بخش به عهده طرفين ميباشد و انجمن پارسي پت هيچ گونه مسئوليتي در قبال معاملات انجام شده به عهده ندارد.از واريز پول به حساب افراد ناشناس بدون اطلاع از محل سکونت و صحت سقم آگهي فروش آنها اکيدا خود داري فرماييد

  3. در این بخش میتوانید با ایجاد یک تاپیک برای پرنده یا پرندگان خانگی خود ، با قرار دادن عکس و ساخت آلبوم ، به معرفی پرندگان و طوطی های خانگی خود بپردازید.لطفا قبل از ایجاد تاپیک و آلبوم عکس از پرندگان خانگی خود و به منظور جلوگیری از به هم ریختن نظم انجمن ، قسمت قوانین ایجاد آلبوم عکس پرندگان را مطالعه کنید و برای آپلود عکس فقط از آپلود سنتر اختصاصی پارسی پت استفاده کنید

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 260
تبلیغات متنی : کیف لپ تاپ